jezuspic

Steidzams aicinājums cilvēcei


„VECAJĀ DERĪBĀ ES BIJU TAISNĪGĀS TIESAS DIEVS.
JAUNAJĀ DERĪBĀ ES BIJU ŽĒLSIRDĪBAS UN PIEDOŠANAS DIEVS.
TURKLĀT ŠAJOS LAIKOS ES BŪŠU ŽĒLSIRDĪBAS, KĀ ARĪ TAISNĪGĀS TIESAS DIEVS.
ŽĒLSIRDĪBAS TIEM, KAS KLAUSA MANU BALSI UN IEVĒRO MANUS BAUŠĻUS.
TAISNĪGĀS TIESAS VISIEM TIEM, KAS NEVĒLAS KLAUSĪTIES MANĪ UN IEVĒROT MANUS BAUŠĻUS.
ATVĒRTU SIRDI PRET ATVĒRTU SIRDI TIEM, KAS KLAUSĀS UN SEKO MAN.
IZSTIEPTU ROKU UN STIPRU ROKU VISIEM TIEM, KURI IGNORĒ KLAUSĪT MANI UN PIEŅEMT MANUS BAUŠĻUS.
LAI TAS VISIEM BŪTU ĻOTI SKAIDRI SAPROTAMS”

JŪSU GANS JŪS MĪL,
JĒZUS NĀCARIETIS