2008.gada 4.februāris, pl.12.05

Kremācija ir pagānu prakse!

Mani bērni: Lai nav starp jums, kas izlaiž savu dēlu vai meitu caur uguni, jo tas Kunga, jūsu Dieva, acīs ir pretīgi (5.Mozus 18:10). Mani bērni, atcerieties, ko saka Mans Vārds: „Jūs esat putekļi un jūs kļūsit par putekļiem”, bet ne ar uguns iedarbību, bet gan ar Manas zemes procesu.

Ķermeņu nodošana caur uguni ir pagānu prakse, kuru praktizē Baāla pielūdzēji, kas upurēja savus bērnus kā upuri šim dievam. Es atkārtoju, ka par šo procesu ir atbildīga nevis uguns, bet gan zeme. Ķermenis (miesa), dvēsele un gars veido triloģiju, tas ir, vienotu būtību; kad gars ir atdalījies no ķermeņa, tas atgriežas pie Manis, lai tiktu tiesāts, bet miesa – pie zemes.

Dvēsele (prāts) ir piesaistīta garam, viņā tiek nodota visa jūsu pieredze, kā arī labie vai sliktie darbi; tā ir gara sastāvdaļa, bet tas nav gars, gars ir viens; bet tas, paliekot piesaistīts savam ķermenim, veido vienotu būtību ar savu dvēseli. Es to visu skaidroju, lai jūs, Manai Mācībai uzticīgie bērni, neļautu jūsu bērniem un jūsu tuviniekiem iziet caur uguni. Ne miesa, ne asinis neieies Debesu valstībā; bet matērija, jūsu ķermenis, dvēsele, jūsu prāts un gars – tās ir Dieva mīlestības esences, un tām jāsaglabā līdzsvars, ar ko tās bija radītas, tas ir: „Zeme pie zemes (zeme zemei) un gars pie Dieva (gars Dievam).” Jūsu ķermeņiem pēc zemes nāves jāpaliek zem zemes līdz galīgajam spriedumam, kad tiks tiesāta katra dvēsele; tad jūs tiksiet atjaunoti ar garīgajiem ķermeņiem; daži mūžīgai dzīvei, citi mūžīgai nāvei.

„JŪSU ĶERMEŅA IDENTITĀTEI JĀPALIEK ZEM ZEMES LĪDZ GALĪGAJAM SPRIEDUMAM”.

Lai tas jums, Mani bērni, būtu skaidrs, lai jūs un jūsu bērni neturpinātu iet caur uguni. Lai Mans Miers paliek jūsos.

Es, jūsu Tēvs, Jēzus Vissvētākajā Sakramentā.

Mani bērni, dariet Manus vēstījumus zināmus un izplatiet tos.