2012.g. 3.oktobris, pl.14.20

Mans Svētais Rožukronis ir šausmas dēmoniem un spēks jūsu garam!

Svētās Marijas aicinājums Marianiskajam karapulkam.
Lai Dieva miers ir ar jums.
Nebaidieties, Mani bērni; Mana Svētā Rožukroņa aizsardzībai ir jābūt jūsu vairogam lielo pārbaudījumu laikā. Ja vien jūs zinātu Mana Rožukroņa spēku, jūs ar katru „Esi sveicināta Marija” lūgtos daudz karstāk, lūdzieties ticībā, Es esmu jūsu Māte, Es aizbildinu ne vien par jums un jūsu ģimenēm, bet arī, lai glābtu daudzas dvēseles no kritiena bezdibenī.
Mans Svētais Rožukronis ir šausmas dēmoniem un spēks jūsu garam.
Viss, ko jūs lūdzat ticībā, lūdzoties Manu Rožukroni, Es jums došu, ja tas ir jūsu pašu labā un jūsu dvēseļu pestīšanai, katrs, kas lūdzas Manu Rožukroni, iegūst Mātes aizsardzību, arī jūsu katra nāves stundā Es neaizmirsīšu, ka tā bija Mana dievbijīgā dvēsele.
Mana Rožukroņa lūgšanas apstādina nelaimes (postu), atgriež dvēseles, aizsargā Baznīcu un tās vikārus, atbrīvo dvēseles no Šķīstītavas un glābj grēciniekus no mūžīgās uguns.
Mans Rožukronis ir pestīšana jūsu dvēselei; Tā ir saite ar Mani un pastāvīga aizsardzība visiem, kas patiesi izdzīvo Mana Dēla dzimšanas, ciešanu un augšāmcelšanās noslēpumus.
Bērniņi, Es esmu jūsu Māte, nekad neignorējiet dvēseles, kas izrunā Manus „Esi sveicināta,”; jūs nevarat iedomāties prieku, kādu Es izjūtu, redzot, ka jūs lūdzaties Manu Rožukroni. Lūdzieties Rožukroni ķēdes lūgšanās (nemitīgās, pārmaiņus), un mana pretinieka plāni aizripos pa zemi. Mana Svētā Rožukroņa spēks būs jūsu uzvara, apvienojieties lūgšanā, un Māte jūs katru dienu apdāvinās ar mieru un mierinājumu.
Jo vairāk Rožukroņa lūgšanu ķēdes jūs veidosiet, jo vairāk dvēseļu tiks izglābtas, vājinot Mana pretinieka pretestību, un ļaunuma spēki jums nespēs kaitēt.
Rožukroņa lūgšanu laikā ziedojiet Man jūsu ģimenes un jūsu mājas, un Es, jūsu Māte, nepieļaušu viņu pazudināšanu, pat, ja tie ir vislielākie grēcinieki.
Tādēļ ņemiet vērā to, ko Es jums saku, un lūdzieties Manu Rožukroni katru dienu, tas ir priekš jums, lai uzvara būtu jūsu.
Uz priekšu, Mans Marianiskais karapulks, izplatiet Manu Rožukroni, un kopā mēs sakausim Manu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekus.
Lai Mana mīlestība un Mātes aizsardzība paliek jūsos!

Jūsu Māte, kura jūs mīl,
Svētā Marija.

Alto de Guarne, Antioquia. Manas Sirds mazie bērniņi, izplatiet manus vēstījumus.