2012.g. 7.decembris, pl. 8.10

Visas tautas (valstis), kas apstiprinās abortu un viendzimuma laulības, iepazīs Dievišķā Taisnīguma bardzību

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums valdību vadītājiem un likumdevējiem visā pasaulē.
Visas tautas (valstis), kas apstiprinās abortu un viendzimuma laulības, iepazīs Dievišķā Taisnīguma bardzību!
Mans Tēvs noraida šīs prakses, kas ir vēršanās pret dzīvību un morāli.
Es saku jums, nepaklausīgie bērni, ka Manu nevainīgo bērnu asinis jūs tiesās un kritīs pār jums.
Visa veida prakses, kas ir pretrunā ar dabu, tiks bargi sodītas ar Dievišķo Taisnīgumu. Visu valdību vadītāji, kuri atbalsta šīs pretīgās prakses, cietīs zem nolādējuma smaguma, un ne tikai viņi, bet arī viņu pēcnācēji.
Es jums vēlos atgādināt, ka dzīvība ir svēta un nāk no Dieva; Tas ir Dievs, kurš dod un ņem; ne mirstīgais var spēlēt Dieva lomu; kā jūs domājat, kas jūs esat, bērni no dubļiem, lai pārtrauktu dzīvību mātes klēpī?
Kā jūs domājat, kas jūs esat, bezdvēseliskās mātes, ka varat pārtraukt iesākto dzīvības ciklu savos klēpjos? Un, kas tad jūs esat, tie vadītāji un likumdevēji, ka varat ieviest likumus pret dzīvību un Laulības Sakramentu (Noslēpumu) starp vīrieti un sievieti? Atcerieties Dieva Vārdu, kurš saka:
„…tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa.”(Mt. 19: 5) «… vīrieti un sievieti Viņš radīja.
Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: „Augļojieties un vairojieties!…”” (1.Moz. 27.- 28.)
Es jautāju jums: no kura brīža divi vīrieši un divas sievietes var dzemdēt bērnus un vairoties?
Dumpīgie bērni, neignorējiet Dieva Svēto Gribu, lai pēc tam jūsu ģimenēm un jūsu pēcnācējiem nevajadzētu rūgti raudāt!
Neaizmirstiet, ka Dieva Vārds saka: «…Esmu dusmīgs Dievs tiem, kas tēvu grēkus pie bērniem piemeklē līdz trešam un ceturtam augumam, tiem, kas Mani ienīst, …” (2.Moz. 20: 5)
Visi tie, kuri cenšas salauzt Mīlestības Kodu, ar kuru Tēvs izveidoja būtnes un radības, tiks noslaucīti no zemes vaiga, un viņi un viņu pēcnācēji tiks izdzēsti no Dzīvības Grāmatas.
Bērni, nespēlējieties bezjēdzīgi ar Dievu, tad jums nenāksies iepazīt Dievišķā Taisnīguma smagumu!
Visas tautas (valstis), kas apstiprinās šo briesmīgo praksi, Lielo Bēdu laikā sodīs kā Sodomu un Gomoru.
Dariet savus ceļus taisnus, dumpīgā tauta, un nepārkāpiet Dieva Likumus, jo Mans Tēvs nepieļaus šos neciešamos aktus pret dzīvību un morāli, un Radīšanas būtību.
Dieva Taisnības Kauss ir pārpildīts, bēdas tiem, kam no tā jādzer!
Nespriediet par Dieva lietām, un neplosiet Viņa Svēto Vārdu, jo Dieva Likumi ir mūžīgi un nemainīgi.
Paturiet prātā to un neatraisiet Dieva dusmas ne vien uz jums, bet arī uz jūsu pēcnācējiem.

Jūsu Māte Marija,
Mistiskā Roze

Dariet zināmu šo vēstījumu visām tautām.