2012.gada 1.oktobris, pl. 7.45

Mariāniskā karapulka cīnītāji, jūsu banneris (karogs) būs Mans Rožukronis un Mana Dēla Krusts, uzdrukāts uz balta un sarkana audekla ar Mūsu Abu Siržu attēlu!

Steidzams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Mariāniskā karapulka cīnītājiem.
Mans Mariāniskais karapulks, Dieva miers, lai ir ar jums visiem, un vienmēr jums palīdzēs Mana, Mātes aizsardzība.
Mani drosmīgie un uzticīgie bērniņi, ieziediet savas bruņas ar lūgšanu eļļu un nostipriniet jūsu aizsardzību ar ticību, mīlestību un ticību Dievam, lai uzsāktu pēdējo kauju par jūsu brīvību. Man nepieciešams, lai jūs būtu gatavi pievienoties Man un Debesu hostām (saimniekiem), un kopā sakaut Manu pretinieku un viņa armiju, un noslaucīt tos no zemes virsas.
Es esmu jūsu kapteinis, un jums pavēlu sevi sagatavot fiziski, garīgi un psiholoģiski garīgajai cīņai, kas jums dos jūsu brīvību. Mana Dēla Krusta zīme debesīs norādīs, ka ļoti tuvu ir visi notikumi, kas aprakstīti Svētajā Dieva Vārdā un vēstījumos, kurus mums jāizsūta cilvēcei caur Mūsu vēstnešiem šajos, pēdējos laikos.
Mariāniskā karapulka cīnītāji, jūsu karogs būs Mans Rožukronis un Mana Dēla Krusts, uzdrukāts uz balta un sarkana audekla ar Mūsu Abu Siržu attēlu!
Šis karogs jums jāatritina un jāņem līdzi cīņā. Mans pretinieks bēgs, ja jūs to nesīsiet ar ticību. Paceliet Manu banneri (karogu), kā to darīja Mūsu kalpi Mozus ar saviem līdzgaitniekiem, un, kas deva uzvaru Izraēļu tautai. Es esmu jūsu kapteinis, un Es kopā ar Erceņģeli Miķeli un debesu hostām (saimniekiem) balstīšu jūsu kampaņu un virzīšu jūs uz uzvaru.
Uz priekšu, Mani kareivji, un atcerieties, ka uzvara pieder Mūsu Abu Sirdīm!
Es jums paziņoju, Mani bērni, ka Dievišķā Taisnīguma laiks gatavojas atraisīties, ļoti drīz debesīs parādīsies Mana Dēla Krusts, un ikkatram mirstīgajam Viņš ir jāierauga. Daudz žēlastību uzņems tie, kas Viņu godina, tas ir Golgātas Krusts, kas jūs nostiprinās garā un sagatavos jūs „Brīdinājumam”. Bērni,
Mana Dēla Slavas pilnais Krusts Debesīs paliks uz septiņām dienām un septiņām naktīm, tāpēc Es lūdzu, lai jūs atdodat visas savas ciešanas un grēkus, tāpat arī jūsu tuvinieki, kuri ir tālu no Dieva, jo šādā veidā viņi var tikt atgriezti sirdsapziņas atmodas laikā, un tādējādi pievienoties Lielā Gana ganāmpulkam.
Bērni, brīnumu laiks būs ļoti īss, bet pietiekams, lai notiktu lielā evaņģelizācija pa visu zemi. Visi Mani uzticamie bērni palīdzēs beidzot uzmodināt remdenās dvēseles, lai tās netiktu zaudētas un spētu vienreiz un uz visiem laikiem sevi definēt (izdarīt izvēli). Brīnums būs lielās ražas novākšanas laiks, kad graudi tiks atdalīti no pelavām un aitas tiks atdalītas no āžiem, līdz Mana Dēla ganāmpulks būs gatavs.
Tāpēc, bērniņi, palieciet nomodā, neaizmiedziet, lai naktī jūs neatrastu nesagatavotus:
Atcerieties, ka laiks strauji tuvojas beigām, un viss var atraisīties jebkurā brīdī.
Lai ar jums, Mana Dēla ganāmpulks, vienmēr ir Mana svētība un aizsardzība.

Jūsu Māte Marija,
Mistiskā Roze jūs mīl.

Aguakatalas Sanktuārijs (Aguacatala Sanctuary)