2012 .gada 19.novembris, pl. 08.15

Mans ganāmpulks, kad atrodaties garīgajā cīņā, neaizmirstiet lūgšanas, citādi jūs pazaudēsiet dvēseles!

Jēzus, Labā Gana aicinājums Savam ganāmpulkam.
Mana ganāmpulka avis, miers jums, Es dodu jums Savu mieru, Es atstāju jums Savu mieru!
Laiks ir sācis saīsināties, dienas, mēneši, gadi, ar katru reizi kļūs arvien īsāki.
Es jums saku: jūsu dienas nav vairs 24 stundu garas, atcerieties, ka jūs atrodaties saīsinātā laikā, un visam ir jāizpildās tā, kā tas ir uzrakstīts.
Tāpēc katra laika sekunde, ko jūs pavadāt uz šīs pasaules, jums maksimāli jāizmanto; netērējot to pasaulīgā kņadā, bet steidzot lūgties, steidzot nožēlot grēkus un gavēt, lai glābtu savu un jūsu brāļu, un māsu dvēseles, kurām nepieciešamas Dieva žēlastības.
Un atkal Es jums saku: laiks tiks galēji saīsināts. Un Mana Žēlsirdība vietu dos Manai Taisnībai, kad vairs nebūs atpakaļceļa.
Mans ganāmpulks, jūs atrodaties garīgajā cīņā, tāpēc neaizmirstiet lūgšanas, jo pretējā gadījumā jūs varat pazaudēt savas dvēseles.
Mans pretinieks slēpjas dvēselēs, kuras ir pazaudētas, esiet modri un vērīgi, jo uzbrukumi psihei arvien pieaugs un pastiprināsies.
Un atkal Es jums saku: Pieņemiet katru domu, ieslēgtu paklausībā Jēzum Kristum.
(2. Korintiešiem 10;5.” Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi,”)
Atcerieties, ka cīņa ir ne pret ienaidniekiem ar miesu un asinīm, bet valdībām, pilnvarām un noteikumiem, kas dominē šajā tumsības pasaulē, ļaunajiem gariem, kas mājo debesu telpā.
(Efeziešiem 6;12 „ Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā.)
Bruņojieties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. (Efeziešiem 6;11)
Paziņojiet par to visu Manam ganāmpulkam, lai jūs neiekristu Mana pretinieka slazdos. Psiholoģiskie uzbrukumi daudzus noved līdz ārprātam, kas izraisa asinsizliešanu.
Visas miesas apgrēcības un visas nelaimes, kas notika un notiek šajā pasaulē, ir garu psihiskās kontroles rezultāts pār tām dvēselēm, kuras ir nogrieztas (atdalītas) no Dieva.
Jūsu prāta nostiprināšanai, lasot Manu Svēto Vārdu, apbruņojoties ar Dieva ieročiem, Manu Svēto Asiņu Varas piesaukšana un svētīšana ar tām, lūgšanas uz Dieva Eņģeli (Erceņģeli Miķeli), kuram ir dotas tiesības izdzīt ļaunos spēkus, un Dieva Eņģelis kopā ar Svētā Rožukroņa lūgšanu ir spēcīgas bruņas. Es dodu jums šos garīgos ieročus, lai jūs uzvarētu, un Mans pretinieka spēks piedzīvotu zaudējumu.
Mans ganāmpulks, neaizmirstiet eksorcisma lūgšanas, dotas Manam kalpam Romas pāvestam Leonam XIII, lūdzieties tās pēc Manas Mātes Svētā Rožukroņa, un Es jums apliecinu, ka Mans pretinieks šausmās bēgs.
Neaizmirstiet, ka nepārtrauktajās („ķēdes”) lūgšanās var gāzt cietokšņus, izveidojiet nelielus lūgšanu nocietinājumus ar saviem brāļiem un māsām, un ļaunuma vara tiks sakauta
Mana ganāmpulka avis, Es atstāju jums Savu mieru. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans;
Jēzus no Nācaretes

Dariet zināmus Manus vēstījumus visās pasaules malās.