2012. gada 23.novembris, p. 8.35

Vissvētākā Jaunava Marija: Rožukroņa lūgšanas, Mans Marianiskais karaspēks, ir jūsu spēks un uzvara

Marijas Mistiskā Roze aicinājums visiem Dieva bērniem
Mani bērni, lai Dieva miers ir ar jums!
Mans pretinieks tagad ir gatavs sākt savu sabiedrisko dzīvi, dižais falsifikators būs kopā ar mācekļiem un tautām sludinās, ka viņš ir Mesija, cilvēces lielā cerība.
Tādēļ, Mani bērniņi, esiet vērīgi un modri, jo, kad Mans pretinieks parādīsies visā savā ārējā veidolā, sāksies jūsu ceļš caur nelaimju tuksnesi.
Mana Tēva radība sēros tik ilgi, kamēr pa zemi staigās Mans pretinieks.
Kritušie eņģeļi – tā dēvētie citplanētieši (cilvēces svešinieki), beidzot atklāsies (manifestēs sevi) un runās par Mesijas atgriešanos. Jūs, Dieva tauta, neklausieties tajā, atcerieties, ka tas viss ir daļa no Mana pretinieka plāna, ko viņš izstrādāja, lai apmuļķotu lielāko daļu no šīs neticīgās un grēcīgās paaudzes.
Šīs pasaules valdnieki pielūgs viņu, un viņa priekšā metīsies ceļos un ziedos savas tautas viltus dievam. Šīs nelaimes un maldināšanu vidū, Mans Tēvs sūtīs „Brīdinājumu”, lai nezaudētu vēl vairāk dvēseļu. Mans pretinieks teiks, ka sirdsapziņas pamodināšana ir viņa darbs, un, ka viss tas ir daļa no cilvēces saglabāšanas plāna.
Bet jūs, Mans Tēvs un Es zinām, ka „Brīdinājums” būs Dieva pēdējais aicinājums cilvēcei atgriezties.
Bērniņi, valstis gatavojas karam. Pasaules valdnieki tikai vārdos runā par mieru, taču viņu darbība runā par pilnīgi ko citu. Kari starp valstīm ir neizbēgami, Dieva Svētajā Vārdā rakstīts: Kad jūs dzirdēsiet par kariem un karu daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstieties, jo tam jānotiek; bet tas nav vēl gals. Jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un būs epidēmijas, bada laiki un zemestrīces pa vietām.
(Mateja 24, 6-7).
Mans pretinieks izmantos šīs priekšrocības, lai parādītu sevi kā dižu miera nesēju, un daudzi tam noticēs, un sekos viņam. Nabaga cilvēce, kas būs apkrāpta, jo, kad jūs modīsieties no Lielajiem maldiem, priekš viņiem jau būs par vēlu!
Lai realizētu masveida iznīcināšanas plānu, ar kuru pasaules valdnieki plāno iznīcināt daļu cilvēces, tiks strauji uzsākti kari.
Bet ne viss Dieva tautai būs vienīgi skumjas un izmisums, jo, lūk, savos veidolos parādīsies Enohs un Elija, un viltus Mesijas doktrīnas un ķecerība sabruks.
Enohs un Elija būs gaisma miglā un tumsā; viņi būs mierinājums Dieva tautai, kas ies caur tuksnesi uz apsolīto laimes zemi, Debesu Jeruzalemi. Uz priekšu, Mana Marianiskā armija, Rožukroņa lūgšanu spēks ir jūsu spēks un jūsu uzvara!
Saglabājiet drosmi, tas ir gandrīz izdarīts, nešaubieties, paļaujieties un lūdzieties, un viss būs saskaņā ar Mana Tēva Gribu!

Marija, Mistiskā Roze, jūsu Māte.