2012.gada 25.decembris, pl. 12.55

Jūsu iztiesāšanas dienas tuvojas, un nospiedošais vairākums vēl joprojām staigā tumsā!

Jēzus, Labā Gana neatliekams aicinājums cilvēcei.
Mana ganāmpulka avis, miers lai ir ar jums.
Jūsu iztiesāšanas dienas tuvojas, un nospiedošais vairākums vēl joprojām staigā tumsā!
Viss vecais aizies ar sirdsapziņas atmodu, pēc Mana „Brīdinājuma” jūs būsiet jaunas būtnes.
Jau iepriekš pieņemiet Manas pēdējās žēlsirdības iezīmes, neturpiniet staigāt tumsībā, un atcerieties, ka Es nevēlos jūsu nāvi. Šī cilvēce ir piesavinājusies grēku un ļaunumu, noraidot mīlestību un žēlastību no Dieva; Ar katru dienu grēks pastiprinās, Es jums saku, ka šīs paaudzes laiks ir pagājis, tam jābeidzas.
Daudzi jau vairs netic Dieva eksistencei, un viņi ir pagriezuši muguras Viņa Baušļiem, lai redzētu, ka nekas nenotiek.
Ak, cik gan jūs esat dumji! Jūs domājat kā cilvēki, nevis kā Dievs! Jūsu ceļi nav Mani ceļi, jūsu domas, nav Manas domas.
Ka Es līdz šim neesmu atraisījis Savas dusmas uz jums, tas ir tāpēc, ka Es Savā Žēlsirdībā gaidu līdz pēdējai minūtei, kad Manās Rokās tā būs izsmelta, jo Es neesmu apmierināts ar grēcinieka nāvi.
Atcerieties, Es esmu dusmās lēns un žēlastībām bagāts. Es esmu uzticīgs, un izpildu visu, ko apsolu.
Kad žēlsirdības laiks piepildīsies, nāks taisnīgā tiesa.
Drīz risināsies lieli notikumi, kuri nozīmē pārbaudījumu sākumu, un daudzi tiks zaudēti dēļ viņu spīta un sacelšanās. Viss tiks atraisīts pēkšņi, un notikumi sekos cits citam. Ak, cilvēce, mosties no sava garīgā letarģiskā miega, jo tuvojas dievišķās taisnības nakts!
Es aicinu uz atgriešanos, bet jūs nevēlaties klausīties, paliekot savās pasaulīgajās rūpēs un jūsu ikdienas dzīvē, un pagriežot muguru Maniem aicinājumiem.
Es esmu skumju pilns, zinot, ka tuvojas taisnības dienas, un lielākā daļa cilvēku turpina viņu, no ceļa noklīdušo, neprātīgās sacensības, izdabājot savām vājībām un grēkam.
Mana Žēlastība beigsies ar „Lielo Brīdinājumu” un „Brīnumu”, tāpēc Es vēlreiz jūs aicinu, lai jūs sagatavotos šim lielajam notikumam, kas izmainīs jūsu dzīvi.
Turieties tālāk no grēka un atgriezieties pie Manis, un pie labas dzīves atzīšanas, lai jūs varat saņemt Manu Žēlsirdību. Neesiet tik spītīgi, vērojiet, vairs nav daudz laika, un ļoti drīz jūs apņems nakts, un jūs vairs netiksiet uzklausīti.
Pēc iztiesāšanas beigām, Es būšu ar jums. Gaidu jūs Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē; esiet drosmīgi, ceriet, vēl atlicis tik maz, un Es gaidu jūs, Manas uzticamās avis. Mani bērni, mīliet un palīdziet viens otram, esiet Manas Mīlestības mācekļi, dariet labu, pat, ja jums atmaksā ar sliktu; piedodiet ienaidniekiem un lūdzieties par saviem vajātājiem, nenocietiniet sirdi attiecībā pret kādu, un neturiet sevī rūgtumu. Rīkojieties kā Gaismas bērni, lai ar jūsu gaismu tiktu apgaismots ceļš tiem, kuri atrodas tumsā.
Nebaidieties, joprojām palieciet Manā Mīlestībā, jo Mana Mīlestība uzvar visu, un tā jums dos brīvību.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs Jēzus,
visu laiku Labais Gans.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visām Mana ganāmpulka avīm.