2012.gada 26. decembris, pl.13.10

Ik reizi, kad iesaistāties garīgā cīņā, paceliet Marianisko karogu!
Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs.
Aleluja! Aleluja! Aleluja!
Gods Dievam augstumos un miers virs zemes labas gribas cilvēkiem.

Steidzams aicinājums no Svētā Erceņģeļa Miķeļa cīnītāju karapulkam.
Brāļi, miers, mīlestība un Dieva žēlastība, lai ir pār jums.
Tuvojas lielu garīgo cīņu dienas. Priecājieties par Manu Tēvu, paturiet Viņa Baušļus un piesauciet Viņa žēlsirdību; lai Dieva Gara spēks jūs stiprina, tā, ka varat stāties pretī pārbaudījumu dienām.
Ietērpieties bruņās, un ieeļļojiet tās ar lūgšanām, un nestaigājiet nevienu dienu bez tām; Ņemiet vērā, ka jūs atrodaties garīgā cīņā, un to jūs nevarat ignorēt, jo sātans staigā kā rūcoša lauva, meklējot, ko aprīt.
Uz priekšu cīnītāju karapulks, paceliet divu Siržu karogu (standartu), un ar kaujas saucienu: „Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs.”
Soli uz priekšu, kaujā! Nebaidieties, es, Erceņģelis Miķelis un Debesu eņģeļu karapulks būsim ar jums. Mūsu uzvara pieder Dievam, gods un slava Viņam mūžīgi mūžos. Zemes kareivji, pirms katras garīgās cīņas dziediet slavas dziesmas mūsu Tēvam; slavējiet Viņa Svēto Vārdu, tāpēc, ka lieli un brīnišķi ir Viņa darbi. Izgatavojiet Marianiskā bannera (*), kuru jums deva mūsu Dievmāte un mūsu brāļa Enoha Karaliene, kopijas. Katru reizi, kad jūs iesaistāties garīgā cīņā, paceliet Marianisko banneri.
Atcerieties, ka tas ir zemes karapulka simbolika. Esiet sagatavoti un gatavi, cīnītāju karapulki, iesaistīties cīņā par savu brīvību, kas jau ir tuvu.
Sastājieties ar saviem brāļiem un māsām lūgšanu aizsarglīnijās, neaizmirstiet, ka Rožukroņa lūgšanas sagrauj cietokšņus. Palieciet savienībā ar mūsu Dievmāti, Karalieni un Debesu karapulku, tā, lai jūs varētu būt uzvarētāji.
Kad ieejat garīgajā cīņā, sauciet pēc manis ar kaujas saucienu: „Kas ir kā Dievs, neviens nav kā Dievs”, un es atnākšu, lai jums palīdzētu. Dieva Jēra Asinis jūs aizsargās un apklās no galvas līdz pēdām, un apzīmogos katru vietu tā, ka ļaunā vara jums nevarēs kaitēt.
Uz priekšu cīnītāju karapulks! Nevienu soli atpakaļ, Dieva godība jūs gaida! Aleluja! Aleluja! Aleluja!

Jūsu brālis,
Erceņģelis Miķelis

Dariet zināmu manu ziņu visiem labas gribas cilvēkiem.

Skatīt karogu šeit