2012.gada 29. oktobris, pl. 8.30

Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kura alkst pēc Mesija, tur nāk jūsu Mesija, kurš jūs aizvedīs uz mūžīgo nāvi

Steidzams aicinājums visiem Dieva bērniem no Marijas, Mistiskās Rozes.
Mīļie, Manas Sirds bērni, lai Dieva miers ir ar jums.
Neļaujieties maldiem, kad jums saka, ka Mans Dēls ir šeit vai tur, Mans Dēls neliks kāju uz šīs zemes, Mans Dēls atnāks, lai valdītu pār Viņa attīrītajām un uzticīgajām cilvēku sirdīm Jaunajās Debesīs un Jaunajā Zemē, kuru radīs Mans Tēvs.
Viņš, kurš visiem paziņos, ka ir Mans Dēls – viņš ir antikrists zem Mana Dēla maskas.
Atcerieties, viņš ir visu melu tēvs, dižs imitētājs un falsificētājs (viltotājs), kurš atnāks pie cilvēces runāt par mieru, taču viņa sirdī mīt vienīgi naids, dusmas, skaudība, atriebība, nāve un iznīcība.
Viņu pavadīs tie, kuri nav ierakstīti Dzīvības Grāmatā.
Mani bērni, miers nāk vienīgi no Dieva, kurš Savā būtībā ir Mīlestība un Žēlsirdība, bet netaisnība nāk iznīcināt jūs un nozagt jūsu dvēseles; sākumā viņš sevi parādīs kā miera nesēju, līdz iegūs lielas daļas cilvēces uzticību; viņš runās par mieru un solidaritāti, un darīs brīnumus – tās būs lamatas, kurās daudzi iekritīs.
Atcerieties, ko Mans Dēls jums pēdējā vēstījumā sacīja: neskatieties un neklausieties viltus pravietī, viltus Mesijā, jo viņam ir vara ietekmēt dvēseles un tās pazudināt.
Mani mīļie bērni, turieties tālāk no viņa mācībām un viltus doktrīnām, neklausieties viņā, jo viņam ir vara, lai jūs pārliecinātu, viņš ir vērīgs, viņš ir vecā, viltīgā čūska un pazīst jūsu vājības.
Zīmogs ar Mana Dēla Asinīm būs jūsu prātā, pilnvarās, domās, jūtās, atmiņā, gribā, apziņā un zemapziņā; Zīmogs ar Viņa Asinīm būs jūsu miesā un garā un visos piederumos (ierīcēs): televizoros, radioaparātos, telefonos, datoros, iekārtās un jebkurus citos līdzekļos, caur kuriem var izfiltrēt jūsu balsi vai jūsu attēlu.
Mani bērni, lūdziet Manu Svēto aizsardzību, un, kad jūs jūtaties nepārprotamās kritiena briesmās, sakiet: „Esi sveicināta, Bezvainīgā Marija, Vissvētākā Marija, bez grēka ieņemtā”, un Es atnākšu ar erceņģeli Miķeli un debesu eņģeļiem, lai jūs aizsargātu.
Es jums to visu pavēstu, Mani bērniņi, tāpēc, ka Mans oponents pasniegs sevi cilvēcei kā ilgi gaidīto Mesiju.
Atcerieties, Mani bērni, ka visi notikumi tiks paātrināti dēļ ļaunuma un grēka, kas pēdējā laikā strauji pārņem cilvēces lielāko daļu.
Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, kura alkst pēc Mesija, tur nāk jūsu Mesija, kurš jūs aizvedīs uz mūžīgo nāvi!
No šī laika, Mani bērni, saglabājiet modrību un lūgšanu ieradumu, nepieļaujiet pārtraukumus jūsu lūgšanās un Mana Svētā Rožukroņa lūgšanā, nenonieciniet savus garīgos ieročus (bruņas), kas var atvairīt Mana oponenta un viņa nikno aģentu uz jums raidītās, kvēlojošās bultas.
Lai Dieva miers jūs pavada, un, lai jums palīdz Mana, Mātes aizsardzība.

Jūsu Māte, Marija,
Mistiskā Roze.

Izplatiet Manus vēstījumus pa visu zemi.
Esi sveicināta, Bezvainīgā Marija, Vissvētākā Marija, bez grēka ieņemtā.