2012.gada 31.decembris, pl.15.20

Ak, cik gan aplami ir tie, kuri domā, ka Paradīze un Elle ir uz zemes!

Svētās Marijas aicinājums cilvēcei
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers, lai ir ar jums.
Gads šobrīd tuvojas savam nobeigumam, un Dievs vēl joprojām gaida, ka cilvēce pieņems Viņa Žēlsirdību. Ja vien jūs zinātu, cik daudz skumju ir Mūsu Sirdīs, kad Mēs redzam cilvēces nospiedošā vairākuma vienaldzību un nepateicību. Dievs nevēlas jūsu nāvi, un Viņš meklē tā vai citādi, bet jūsu samierināšanos (izlīgumu) ar Viņu, lai rīt jūs varētu izbaudīt Mūžīgo dzīvi.
Ak, šī cilvēce, cik tā pēdējos laikos ir stūrgalvīga!
Tā nemitīgi kā akla seko grēkam; dzīvē nemitīgi pagriežot muguru Dievam!
Ak, cilvēce, saprotiet taču, ka šīs zemes dzīve ir ātri pārejoša, ir viss, kas sākas un, kas beidzas, nekas nav mūžīgs, viss dzimst, aug un nomirst, dzīves cikls šajā pasaulē – dzimšana un nāve! Viss šajā pasaulē ir kā sapnis, reālā dzīve vai reālā nāve gaida mūžībā.
Ja no visas sirds vēršas pie Dieva un parāda patiesu grēku nožēlu, tad apgalvoju jums, ka jūs neizjutīsiet Dievišķās Taisnības stingrību; atcerieties, ka Dieva Taisnīgums katram tiek piešķirts pēc viņa darbiem.
Es jums jautāju: vai jums ir Dieva mīlestības darbi, lai tos parādītu Dievam? Neaizmirstiet, ka jūs tiesās pēc mīlestības, un jūsu nospiedošais vairākums dzīvojat grēkā un mīlestības trūkumā savā sirdī. Ja tas tā turpināsies, jūsu liktenis būs mūžīgā nāve.
Ak, cik gan aplami ir tie, kuri domā, ka Paradīze un Elle ir uz zemes!
Nē, bērniņi, šī pasaule, kurā jūs dzīvojat, ir tikai viens posms, un beigas atrodas mūžībā. Lūk, sākums, un jūsu darbi, jūsu ticība un jūsu mīlestība būs tas, kas rītā jums dos ceļu uz mūžīgo dzīvi vai nāvi.
Dievs ir Mīlestība un Žēlsirdība!
Viņš jūs nenosodīs, jūs paši pēc savas uzvedības uz zemes sev noteiksiet vietu, kas būs atbilstoša jums rīt. Jūs gaidīs vai nu Mūžīgā dzīve, vai Mūžīgā nāve, un to izlemiet jūs!
Mazie, dumpīgie bērni, palūkojieties apkārt vēlreiz, un no visas sirds atgriezieties pie Dieva. Ieskatieties uzmanīgāk šajā laikā, vai nav jau laiks, un šajā laikā jau ir saskatāmi pēdējie Žēlsirdības aicinājumi, kas drīz būs izsmelti. Domājiet un izlemiet tūlīt, lai rīt jums nevajadzētu žēloties. Pieņemiet pēc iespējas ātrāk Dievišķo Žēlsirdību, lai jums nenāktos iepazīt Dievišķā Taisnīguma smagumu.

Jūsu Māte,
Svētā Marija

Manas sirds bērniņi, dariet zināmus Manus vēstījumus.