2012.gada 9.aprīlis, pl. 13.15

Mani bērni, lūdzieties, lai Mana piektā Dogma var tikt ieviesta, un Krievija tiktu veltīta Manai Bezvainīgajai Sirdij!

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums katoliskajai pasaulei.
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums.
Dieva tauta, nebaidieties, jūsu Māte jūs nepametīs, Es rūpējos par Mana Dēla ganāmpulku; Es jūs aizsargāšu un ar mīlestību pavadīšu jūs jūsu ceļā caur tuksnesi. Lūdzieties par Romas Francisku, lai viņš apstiprinātu Manu piekto Dogmu – kā Mariju Vidutāju, Līdzatpestītāju un Aizbildinātāju, visu tautu Karalieni.
Jums ir daudz jālūdzas par Francisku, jo Baznīcas ienaidnieki ir iekļuvuši Pētera Krēsla pašā sirdī, un viņš saīsinās savas dienas kā Romas Pāvests, ja darīs Mana Tēva Gribu. Mani bērni, stipriniet Pāvestu ar jūsu lūgšanām, gavēni un grēku nožēlu, lai viņš varētu darīt Dieva Gribu un, lai ļaunā spēki viņu nevarētu novērst no viņa ceļa, no Misijas, ko Debesis viņam ir uzticējušas.
Jūs atrodaties liela sajukuma un dalīšanās laikos – Mana Dēla Baznīca ir sadalīta divās daļās, viena daļa lūkojas ar labvēlību pret Mana Dēla Vikāra ievēlēšanu, bet otra ir pret. Es jums atgādinu, Mani bērni, ka nekas nenotiek radītajā, pat ne lapiņa nenokrīt, bez Mana Tēva ziņas (piekrišanas).
Lai tā būtu, taču neļaujiet, lai jūs šķeļ Mans pretinieks, jums jāzina, ka, kad jūs lūdzaties, upurējiet un nožēlojiet grēkus, Mana Tēva Griba vienmēr būs labvēlīga jums. Es jūs lūdzu būt pārliecinātiem Mana Tēva lēmumos, un daudz lūdzieties Manu Svēto Rožukroni un Mana Dēla, Jēzus Dārgo Asiņu rožukroni, Lūgšanas uz 7 Jēzus Brūcēm, lai Pāvests Francisks varētu Pētera Kuģi izvadīt starp šo pēdējo dienu bangojošiem atkrišanas (ķecerības) ūdeņiem un akmeņiem.
Vai Vikārs un Baznīca paliks nelokāmi šajos laikos un pildīs visu atbilstoši Mana Tēva Svētajai Gribai, būs atkarīgs arī no jūsu lūgšanām.
Lūdzieties, bērniņi, lai tiktu pieņemta Mana piektā Dogma un, lai Krievija varētu tikt veltīta Manai Bezvainīgajai Sirdij.
Izveidojiet Mana Svētā Rožukroņa lūgšanu vispasaules ķēdes, lūdzot Debesu Tēvam par šo lielo vajadzību. Tāpat lūdzieties par mieru visā pasaulē, jo tagad to apdraud atsevišķu valstu valdnieku varaskāre un ekspansionisms.
Neatstājiet novārtā lūgšanas, jo jūs atrodaties lielo satricinājumu laikā; ja jūs lūgsieties, līdzko Mana Dogma būs izsludināta, uz kādu laiku viss tiks apturēts. Ja jūs lūgšanas atstāsiet novārtā, starp tautām sāksies kari, un viss sāks destabilizēties.
Tāpēc, Mani bērni, Es lūdzu, lai jūs daudz lūgtos, lai tiktu apturēts kurss uz šiem cilvēci postošajiem notikumiem. Atcerieties jums tik populāro parunu : „Viena bezdelīga vasaru nenes.” Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai Rožukroņa lūgšanu ķēdēs piedalītos pēc iespējas skaitliski lielāks cilvēku daudzums. Tas dos lielu spēku, kas graus cietokšņus; Ticiet, ticiet Dievam, Viņš ir jūsu uzvara, un Es esmu jūsu Kapteinis un Karaliene, kas jūs vadīs kopā ar Erceņģeli Miķeli un Debesu Hostām (Saimniekiem) uz Debesu Jeruzalemes vārtiem.
Manas meitas, lūdzu, atgriezieties pie jūsu galvu pārsegiem (plīvuriem), atdarinot Mani, un kā mīlestības un cieņas zīmi pret Dievu. Jūs zināt, cik daudz tas nozīmēs Mātei, un cik laimīgas būs Debesis par jūsu dievbijības aktu.
Sakiet „Jā”, sakiet, ka jūs to darīsiet, Manas meitas; Vai Es varu rēķināties ar jums? Es gribu, lai jūs pieņemtu šo, Manu mīlestības pilno lūgumu, lai jūs varētu atgriezties Dieva Namā ar plīvuru uz galvas, un mēs varētu pielūgt vienu un Trīsvienīgu Dievu godā un slavā.
Palieciet Dieva mierā.

Marija Mistiskā Roze,
jūsu Māte.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.