2012.gada 9.novembris, pl. 8.40

Šīs zemes valdnieki grib destabilizēt pasauli, tādā veidā iznīcināt lielu daļu cilvēces!

Marijas, Mistiskās Rozes, aicinājums visām valstīm.
Mani bērni, Dieva miers lai ir ar jums.
Bērniņi, cilvēces nospiedošais vairākums nevēlas pieņemt Dieva žēlastību. Manai, kā cilvēces Mātes Sirdij, ir ļoti skumji redzēt šo nepateicīgo bērnu necieņu. Mans Tēvs ciena jūsu brīvo gribu un neko neuzspiež, bet parāda jums labo un slikto; ja jūs ļaujat Viņam sevi vadīt, Viņš jūs aizvedīs uz Mūžīgo dzīvi, bet, ja jūs atteiksieties no Viņa un novērsīsieties no Viņa, Viņš jūs arī pametīs.
Lielākā daļa cilvēces dzīvo bez Dieva un bez Likuma, viņi noliedz Visvarenā eksistenci un sevi uzskata par dieviem.
Nabaga radījumi, kad viņi pamodīsies no maldiem, kuros viņus ievedis Mans pretinieks, priekš viņiem tas jau būs par vēlu!
Miesas baudas un pasaulīgais materiālisms cilvēci ved pretī tās bojāejai. Neatbilstība Dieva Baušļiem, pasaulīgums un primitīvā dzīve radīs lielus dvēseļu zaudējumus.
Laiks ir sācis sava laika atskaitīšanu – dienās, mēnešos un gados, kam vairs nav tāda ilguma, viss paātrinās un cilvēce to nav pamanījusi.
Mans Tēvs gaidīs otrreiz – pēdējoreiz līdz pēdējam, lai cilvēce kļūtu apzinīga un nožēlotu grēkus. Pretējā gadījumā pārmācība nāks ar visām tās postošajām sekām.
Bērniņi, pastipriniet jūsu lūgšanas un lūdzieties par pasauli, kura sairst.
Šīs zemes valdnieki grib destabilizēt pasauli, tādā veidā iznīcināt lielu daļu cilvēces.
Pastāv masveida iznīcināšanas plāni, tiks izmantotas nāvīgas tehnoloģijas, pasaulē izzudīs ievērojama iedzīvotāju daļa.
Tāpēc Es lūdzu Manus bērnus lūgties, gavēt un nožēlot grēkus, lai apstādinātu šo – cilvēcei katastrofālo – notikumu gaitu.
Alkas pēc varas un valstu ekspansija, un novešana līdz karam, kas nes nāvi un izmisumu. Mans Marianiskais karapulks, tāpēc jums ir jābūt gataviem un modriem, jums jāatceras, ka mērķtiecīgu lūgšanu spēks ir vienīgais, kas var apstādināt šos notikumus.
Apvienojieties lūgšanā Manai Bezvainīgajai Sirdij un lūdzieties kopā ar Mani Rožukroni, lai apstādinātu Mana pretinieka plānus un viņa ļaunos spēkus.
Es aicinu visas valstis visā pasaulē ieviest Svētā Rožukroņa lūgšanas dienas, un tādā veidā apstādināt masveida iznīcināšanas plānus, kurus Mans pretinieks un ļaunuma saimnieks grib realizēt, lai iznīcinātu lielu daļu pasaules iedzīvotāju.
Mana Marianiskā armija, sagatavojieties, jo viss ir gatavs, lai tas sāktos.
Lūgšanas, gavēņi, grēku nožēla, ticība un ticība Dievam – tie ir ieroči, ar kuriem mēs uzvarēsim Manu pretinieku un viņa ļaunos spēkus.
Ar mērķtiecīgas lūgšanas spēku Mans pretinieks tiks visvairāk novājināts.
Es rēķinos ar jums, Mani bērniņi.
Atcerieties:
Uzvara būs Dieva bērnu pusē.

Jūsu Māte, kura jūs mīl,
Marija, Mistiskā Roze

ES LŪDZU JŪS, MANI BĒRNIŅI, LŪDZIETIES PAR KRIEVIJAS PĀRVEIDOŠANU!