2013.gada 13.augusts, pl.8.25

Uguns no Debesīm tuvojas Zemei un zinātnes vīri to neapstādinās, jo tas ir Dieva Taisnīgums, kas to sūta!

Jahves Cebaota, Kunga Cebaota steidzams aicinājums visai cilvēcei
Uguns no Debesīm tuvojas Zemei un zinātnes vīri to neapstādinās, jo tas ir Dieva Taisnīgums, kas to sūta!
Šīs milzīgās uguns bumbas kritiens radīs zemē lielu satricinājumu; jūras tiks sakratītas, un milzīgi viļņi daudzās valstīs izraisīs iznīcību un postu.
Zemes kodols cietīs būtiskas izmaiņas, kas pārvietos kontinentus, Zeme vaidēs un grīļojoties paudīs savas sāpes. Viss mainīsies vienā acumirklī, un nekas nebūs kā agrāk.
Cilvēki neprātā skries no vienas vietas uz otru, meklējot drošu vietu, un to neatradīs. Mana Zeme būs nestabila un iekļūs vājprātīgā rotācijā, izsaucot zemestrīces, kuru grūdieni izraisīs milzīgus paisuma viļņus un dramatiskas klimata izmaiņas, kādas nekad agrāk cilvēce nebija novērojusi.
Saule transformēs daudzas vietas uz zemes par tuksnešiem un padarīs tās nederīgas apdzīvošanai.
Sniegs būs tur, kur tam nevajadzētu būt, un būs skābie lieti, lietusgāzes un applūdīs zemes.
Cilvēki brīnīsies: kas notiek? Vai tās ir beigas? Un Debesis jums atbildēs, ka tās ir nevis beigas, bet sākums jaunas radības dzemdību sāpēm!
Nekas nevar tikt apslēpts Mana Dievišķā Taisnīguma laikā, Mana Taisnīgā Tiesa ir nepielūdzama, tā ir vienkārša un taisnīga, un nepazīst žēlastību, atjaunojot likumību un kārtību visās zemes malās.
Jūsu vaimanas un lūgumi vairs netiks uzklausīti, žēlsirdības laiks ir pagājis, un tas neatgriezīsies. Tas jau ir pārāk vēlu priekš jums – cik muļķīgi un bezjēdzīgi, taču jums atpakaļceļa vairs nav!
Klausieties Zemes iedzīvotāji: Tas esmu Es, jūsu Debesu Tēvs – Kurš runā ar jums, lai jūs pēc iespējas ātrāk atgrieztos – sakot: „Ceļā uz savu pestīšanu turiet savus lukturus aizdegtus, jo tuvojas Kunga lielā un briesmīgā diena! Pasteidzieties, jo laiks ir tuvu, tuvojas jātnieki un zīmogi jau atveras! Ak, kurš gan spēs noturēties Manu taisnīgo dusmu dienā!
Ir muļķīgi nesavest kārtībā savus rēķinus, jo Debesu uguns jau tuvojas!
Mostieties no savas garīgās letarģijas, lai jūs varētu tikt attaisnoti un jums nevajadzētu vaimanāt, kad nonāks Manas Taisnības uguns!”
Es paziņoju Zemes iedzīvotājiem, ka tuvu ir Manu Taisnīgo dusmu diena; Nezaudējiet vairs ne mirkli šīs pasaules lietu meklējumos; Neļaujieties rūpēm un bažām; Ar patiesu sirdi meklējiet Dievu, jo nāk tā diena, kad jūs lūgsiet un kliegsiet pēc Manas žēlastības, un to nevarēsiet atrast. Tad jūs ļoti bēdāsieties, ka neesat Mani klausījuši šajā – Manas Žēlastības (Žēlsirdības) – laikā.
Zemes iedzīvotāji, neignorējiet Manus Vārdus, neapšaubiet tos, jo Es esmu, kas Es esmu – Alfa un Omega, Ābrahama, Īzāka un Jēkaba Dievs, Kurš runā ar jums. Tie ir pēdējie aicinājumi, ar kuriem Es vēršos pie jums pirms ir pienācis Mana Dievišķā Taisnīguma laiks. Izmantojiet šī īsā laika – kas jums vēl atlicis – priekšrocības, savediet kārtībā jūsu rēķinus un pievērsiet uzmanību visiem saviem grēkiem, ar kuriem jūs esat pārkāpuši Manus Baušļus.

Jūsu Tēvs, Jahve Cebaots
Kungs Cebaots

Dariet šo vēstījumu zināmu visās pasaules malās.