2013.g. 27.oktobris, pl.13.50

Mani bērni, lūdzieties par Mana Dēla Baznīcu visā pasaulē un par mocekļiem, kuri atdod savas dzīvības par Dieva Valstības izplatīšanu!

Marijas Svētdarītājas aicinājums Dieva tautai
GUARNE augstiene (Marijas Svētdarītājas Svētnīca, Kolumbija).

Manas Sirds bērni, lai Visaugstākā miers vienmēr ir ar jums, un Mana, Mātes mīlestība piepilda visu jūsu būtību.
Mani bērni, ir sākusies Dieva bērnu vajāšana. Lūdzieties, Mani bērni, par Mana Dēla Baznīcu, kuru vajās visā pasaulē, un par mocekļiem, kuri atdod savas dzīvības par Dieva Valstības izplatīšanos.
Mana Dēla Baznīcu jau nežēlīgi vajā Tālo Austrumu valstīs. Āfrikas un Āzijas kontinentos tiek vajāti, spīdzināti un nogalināti daudzi Mani bērni, kuri praktizē Katoļu ticību vai liecina par Manu Dēlu.
Bērniņi, ir sācies vajāšanu laiks, un ļoti drīz Austrumu nelietība (nekrietnība) un garīgā nežēlība izplatīsies uz citām valstīm. Un nāksies tāpat kā agrīnajiem kristiešiem, bēgt no lielajām un mazajām pilsētām, un meklēt patvērumu kalnos vai alās, lai izvairītos no tumsas bērnu vajāšanām.
Mans pretinieks grib iznīcināt Mana Dēla Baznīcu un noslaucīt no zemes virsas tās baznīcas, kas ir kristiešu vai tic Mana Dēla Mācībai. Ir sākusies Svēto vietu apgānīšana, pienācis Lielo bēdu laiks; visam, kas ir rakstīts, ir jāizpildās.
Jums, bērniņi, nav jābaidās, ja jūs turaties pie Mūsu Divu Sirdīm, Dievs jūs aizsargās; Bet, ja jūs novēršaties no Dieva un jūsu Mātes, jums jāiet bojā. Pasaules princis visu zina, viņam ir atlicis ļoti maz laika, un tāpēc viņš līdz izšķirošajai fināla kaujai grib iznīcināt Mana karaspēka kaujiniekus.
Jūs pamanīsiet, ka tie visi ir Mani bērni, tāpēc esiet ļoti piesardzīgi sarunās, neatklājiet savas sirdis katram pretimnācējam; Atcerieties, ka jūs atrodaties garīgā cīņā, un Mans pretinieks ir sācis savas armijas izvietošanu šeit, uz zemes, lai noskaidrotu (identificētu) Dieva ļaudis un pēc tam tiem uzbruktu.
Esiet ļoti uzmanīgi ar draudzību, ko jūs veidojat vai uzturat, jo jūs jau zināt, ka ne visi nāk no Dieva.
Daudzi teiks: es nāku no Kunga, es esmu jūsējais; Taču esiet uzmanīgi, jo daudzi ir vilki, kas būs maskējušies kā avis, kas centīsies iekarot jūsu uzticību, lai pēc tam jūs pazudinātu vai uzbruktu jums kā plēsīgi meža zvēri.
Atcerieties, ka Mana pretinieka sekotāji jūs meklēs, lai pazudinātu iespējami daudz dvēseļu, un īpaši tās, kam ir uzticēta kāda misija, vai tās līdzdarbojas kādā misijā.
Tāpēc esiet ārkārtīgi uzmanīgi un pielietojiet praksē Mana Dēla vārdus, kad Viņš saviem mācekļiem teica: Lūk, Es jūs sūtu kā avis starp vilkiem. Tāpēc esiet gudri kā čūskas un vienkārši kā baloži! (Mateja10.16). Atcerieties, ka uz kārts ir liktas jūsu dzīvības un jūsu dvēseles, un jūsu ģimeņu glābšana.
Bērniņi, izveidojiet nelielus ilglaicīgus lūgšanu ugunspunktus, un nemitīgi lūdzieties, jo Mans pretinieks uzbrūk prātam, tajā iedēstot šķelšanās indi, ķecerību, skaudību, vardarbību un garīgo aukstumu, tā, lai jūs nelūgtos, un jūs nodarbinātu ar pasaulīgām lietām. Jūs zināt, ka cīņa nav pret cilvēkiem no miesas un asinīm, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem, pret ļaunajiem gariem zem debess. (Efeziešiem 6,12). Šī iemesla dēļ, Mani bērni, jums ir jāpielieto tie ieroči, kurus jums deva Debesis, kas ir spēcīgi garā, lai sagrautu cietokšņus.
Lai jūs iegūtu garīgās aizsargbruņas, no rīta un vakarā lūdzieties Manu Rožukroni, ja tas iespējams, katru dienu piedalieties Svētajā Misē; regulāri pieņemiet grēksūdzi un Svēto Euharistiju; neaizmirstiet par grēksūdzi un lūgšanu pat visnepiemērotākajā laikā un vietā, jo jebkurā brīdī var notikt ļaunuma saimnieku un viņu sūtņu uz zemes uzbrukums, tāpēc vienmēr esiet gatavi šos uzbrukumus atvairīt.
Ja kāds apgalvo, ka viņš ir uzticīgs lūgšanu cilvēks, uzaiciniet viņu kopā ar jums lūgties Manu Rožukroni; Tajā jūs pamanīsiet, vai šī lūgšana nāk no Debesīm, vai ļaunuma saimnieku sūtņa, kas maskējies kā nevainīga avs.
Ja kāds pie Manis nāk ne kā pie Mātes, bet, kā pie Marijas, pievērsiet tam uzmanību, jo Es Maniem bērniem neesmu vienkārši Marija, bet Dieva Māte, jūsu Māte. Mans pretinieks nevarēs izturēt to, ka Mani sauks par Māti, un bēgs no katras „Esi sveicināta, Marija,…” lūgšanas.
Turieties stingri, Mani bērniņi, lai jūs varētu izturēt pārbaudījumus ar gariem, un neļautu, ka Mans viltīgais pretinieks jūs apmāna. Mana mīlestība ir ar jums, un jūs apklās Mana, Mātes aizsardzība.

Jūsu Māte, kas jūs mīl.
Marija Svētdarītāja

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.