2013.gada 1.aprīlis, pl.08.50

Pavisam drīz izskanēs paziņojumi par Viltus Mesija parādīšanos

Mana ganāmpulka avis, miers, lai ir ar jums.
Lielā atkrišana (ķecerība) pieaug ar katru dienu, kas ir nopietns signāls visiem tiem, kas gaida ļoti drīzu Manu Atnākšanu. Viss ir gatavs, lai Mans pretinieks sāktu savu „blēža balagānu”, kas izraisīs miljoniem dvēseļu iznīcināšanu. Lūdzieties par Manu izvēlēto Vikāru, tad Manam Benediktam un Baznīcai Golgāta būs vieglāk paciešama.
Mana Baznīca ir uzsākusi savu agoniju, Tās ienaidnieki ir pasludinājuši spriedumu; Tās Mistisko Miesu purina, taču ļaunie spēki to nenogāzīs zemē.
Uz priekšu kirēnieši, palīdziet ar savām lūgšanām nest Manas Baznīcas Krustu! Manu Baznīcu purinās, un šķitīs, ka ļaunie spēki to ir iznīcinājuši, taču – nē, Mana Baznīca ir Mana, un elles vārtiem nav varas pār to. Manu Baznīcu šaustīs ar šķelšanās pātagu, kas nesīs postu.
Sagatavojiet Manu tautu, lai tā kopā ar jums un Manu Baznīcu ietu bēdu ceļu uz Golgātu, kur tā tiks piesista Krustā, bet pēc tam augšāmcelsies kā jauna harizmatiska un garīga Baznīca, kas sapulcinās visus Dieva bērnus Manas valdīšanas laikā Debesu Jeruzalemē.
Pavisam drīz izskanēs paziņojumi par Viltus Mesija parādīšanos, esiet ļoti piesardzīgi, jūs labi zināt, ka viss tas ir viltus, kam jums sava uzmanība nav jāpievērš. Uzticieties vienīgi Man, jo Es esmu mūžīgais Gans, nebaidieties, jo Debesis jūs neatstās. Nostipriniet savu ticību, lai katras dienas kauja var beigties ar jūsu uzvaru, un tā jūs tuvosieties Dieva Valstībai un Viņa Mūžīgajai Godībai.
Es saku jums vēlreiz: sagatavojieties „Brīdinājumam”, kad pasaulē viss sāks destabilizēties, zudīs miers, tad Es sūtīšu Manu „sirdsapziņas atmodināšanu”, kas jums parādīs Patiesību un nostiprinās jūs ticībā, lai jūs spētu iziet cauri Lielajai fināla kaujai, kas jums dos brīvību un padarīs jūs par cienīgiem tikt sauktiem par Dieva bērniem, Mana Tēva mantiniekiem.
Lūdzieties, gavējiet, gandariet un atzīstiet labu dzīvi, bieži barojiet sevi ar Manu Miesu un Manām Asinīm, lai spētu paciest pāreju mūžībā
Es jums atstāju Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.
Jūsu mūžīgais Gans

Jēzus no Nācaretes

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.