2013.gada 10.februāris, pl.13.30

Tautas apvienojieties, gatavojieties karam!

Steidzams aicinājums cilvēcei no Dieva Tēva.
Mana tauta, miers, lai ir ar jums!
Tautas apvienojieties, gatavojieties karam!
Ļaunā sūtņi gatavojas iznīcināt trešdaļu cilvēces, viss ir sagatavots miera destabilizācijai. Vareno valstu karaļi, kas apkalpo Manu pretinieku, grib uzsākt karu, lai nodibinātu viņa valdīšanas virskundzību un paverdzinātu tautas, un tādā veidā nogludinātu ceļu antikrista uznācienam.
Masveida iznīcināšanas plāni tiks laisti darbībā pārsvarā caur iepriekš sagatavotiem militāriem konfliktiem.
Gaisā izplatīsies klusā nāve, un tā turpināsies caur haosu un anarhiju, kādā cilvēce zināmu laiku dzīvos.
Mana tauta sāks attīrīties nelaimju krāsnī; rumaku dimdoņā, sprāgstošās bumbās un dzelzs putnu rēkoņā, kas nozags mieru Manai radībai.
Mana zeme drebēs un vaidēs kā sieviete dzemdībās, Mani ļaudis dosies izsūtījumā; sievietes, bērni un veci cilvēki pametīs pilsētas; jaunieši tiks iesaukti, un vīri būs daudz retāk sastopami kā zelts un safīrs.
Visur būs dzirdamas bēdas un ciešanas, „Manas tautas meita” būs apkaunota, un viņas gods un kauns vāļāsies pa zemi.
Ak, cik daudz skumju būs Manai tautai!. Nelaime atnāks negaidīti!
Nav nekādas jēgas kliegt, neviens nesadzirdēs, visapkārt vienīgi haoss un postaža.
Pilsētas, līdzīgas spokiem, tās apdzīvo nāves klusums, Mani ļaudis ir sākuši savu ceļu uz Golgātu, Manas tautas traģēdija ir izmisuma kliedziens, kas caururbj neaptveramo Visumu, apliecinot taisnīgumu un brīvību.
Bēdas tev, Jeruzaleme, jo nepaliks neviens akmens uz akmens!
Tavus pakalnus ieņems tavi ienaidnieki, tavas mājas izlaupīs, tavas meitas aptraipīs un tava drosme būs mirusi.
Mana tauta, gatavojies, jo tuvojas tavas dienas tuksnesī; visam jātiek piepildītam, kā tas rakstīts; visam šajā pārejošajā pasaulē ir savs noteikts laiks.
Zāle izkalst, puķes novīst, bet Dieva Vārds pastāv mūžu mūžos.
Cilvēku netaisnības atmodina Manu Taisnību, un beigu beigās valdīs Kārtība un Likums.
Mani izdzīvojušie būs Mana izredzētā tauta rīt, kas ar Mani apdzīvos Manis jauni radīto – Jaunās Debesis un Jauno Zemi.
Palieciet Manā mierā, Mana tauta, Mani mantinieki.

Jūsu Tēvs, Jahve,
Tautu Dievs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visās zemes malās.