2013.gada 13.maijs, pl.09.45

Dodoties garīgajā kaujā, lūdzieties Mana Svētā Rožukroņa Sāpīgos noslēpumus, Dārgo Asiņu kronīti un Rožukroni uz Mana Dēla Svētajām Brūcēm

Visu tautu Karalienes aicinājums Katoliskajai pasaulei.
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers, lai ir ar jums visiem.
Manas piektās Dogmas pieņemšana būs sākums jūsu visu brīvībai. Mana piektā Dogma ir Mana pretinieka zaudējums; Tas ir iemesls, Mani bērni, kāpēc Mans pretinieks ir izlicis priekšā tik daudz barjeru un kavēkļu šajā Manā visu tautu Karalienes un Aizbildinātājas darbībā, jo viņš zina, ka tiks uzvarēts.
Es lūdzu jūs, Mani bērni, tagad, lūdzoties Svēto Rožukroni, iekļaut savos nodomos šos lielos lūgumus:

1. Par Manas piektās, Marianiskās Dogmas (Marija Vidutāja, Līdzatpestītāja un Aizbildinātāja, visu tautu Karaliene) pasludināšanu.
2. Par Krievijas iesvētīšanu (veltīšanu) Manai Bezvainīgajai Sirdij.
3. Par pāvestu Francisku un Baznīcu.
4. Par mieru visā pasaulē.
5. Par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu.

Jūsu verdzība beigsies Megiddo ielejā; šajā vietā notiks pēdējā kauja par jūsu brīvību, un Mans pretinieks tiks uzvarēts un izdzīts (izraidīts) no zemes vaiga kopā ar viņa ļaunuma spēkiem.
Aktivizējiet jūsu lūgšanas, paplašiniet Rožukroņa lūgšanu, gavēni, gandari un upurus, ko jūs dodat, un Mans pretinieks cietīs arvien vairāk sakāves.
Dodoties garīgajā kaujā, lūdzieties Mana Svētā Rožukroņa Sāpīgos noslēpumus, Dārgo Asiņu kronīti un Rožukroni uz Mana Dēla Svētajām Brūcēm.
Šīs trīs lūgšanas uz Rožukroņa krellēm sagraus cietokšņus, kurus Mans pretinieks ir uzstādījis šajā pasaulē, un tās nodrošinās jums aizsardzību pret viņa uzbrukumiem jūsu būtībai (Esamībai): fiziski, psihiski, bioloģiski un garīgi.
Rožukroņa lūgšanas atbrīvo no važām izmocītas dvēseles un atgriež tajās mieru. Es, Mani bērniņi, jums dodu šīs spēcīgās bruņas, lai jūs varētu tikt atbrīvoti no garīgajām važām, kuras jums, lai jūs paverdzinātu, ir uzlicis Mans pretinieks.
Lūdzieties šīs trīs lūgšanas uz Rožukroņa krellēm, un ļaunuma saimnieki tiks uzvarēti; gavējot, nožēlojot grēkus, gandarot un pieņemot Mana Dēla Miesu un Asinis, jūs vēl vairāk varat sevi nostiprināt, lai, saskaroties vaigu vaigā ar Mana pretinieka un viņa ļaunuma saimnieku uzbrukumiem, jūs būtu pietiekami spēcīgi.
Sekojiet šiem norādījumiem un, tos praktizējot, katru dienu no savas garīgās kaujas jūs iznāksiet kā uzvarētāji.

Katru reizi, kad jūs lūdzaties un ieejat garīgajā kaujā, Es lūdzu jūs garīgi (domās) savienoties ar:


1. Svēto Trīsvienību (Tēvu, Dēlu, Svēto Garu);
2. Manu Bezvainīgo Sirdi un Manu Visšķīsto laulāto draugu Jāzepu;
3. Jūsu Sargeņģeli un visiem citiem Sargeņģeļiem;
4. Svēto Erceņģeli Miķeli, Svēto Erceņģeli Gabriēlu, Svēto Erceņģeli Rafaēlu un Debesu Hostām (Saimniekiem);
5. Triumfējošajiem, Tīrošajiem un Kareivīgajiem karapulkiem.

Apvienoti lūgšanā, mēs būsim liels Dieva karaspēks, kas uzvarēs pretinieku un viņa ļaunuma saimniekus.
Tuvojas jūsu brīvības stunda, nebaidieties; dariet savu daļu – lūdzieties, un Debesis jums dos uzvaru. Dodieties uz priekšu, Mans dižais Marianiskais karaspēks, nevienu soli atpakaļ!
Jūsu Māte un Karaliene vada jūs uz brīvību.
Lai Dieva miers ir ar jums un Mana, Mātes aizsardzība jums palīdz.

Jūsu Māte Marija,
Visu tautu Karaliene

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.