2013.gada 13.marts, pl. 10.15

Bērniņi, katrā Rožukronī, ko jūs lūdzaties, lūdziet Dievam par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu (uzvaru)

Neatliekams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērniņi, Dieva miers, lai ir ar jums.
Bērniņi, katrā Rožukronī, ko jūs lūdzaties, lūdziet Dievam par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu (uzvaru).
Lūdzieties Manu Svēto Rožukroni par jauno Pētera pēcteci; Atgādinu, ka lūgšanai ir spēks sagraut Mana pretinieka valstības plānus un apturēt notikumu gaitu. Rožukroņa lūgšana ir Mīlestības liesma, kā arī spēj izdziedēt šīs nepateicīgās un grēcīgās cilvēces sirdis.
Bērniņi, Mans Tēvs nevēlas jūs redzēt ciešam, Viņa žēlastība virzās prom, neļaujiet tai aiziet; pieņemiet to pēc iespējas ātrāk, jo tā var jūs stiprināt Dievišķā Taisnīguma laikā, kas būs iespējami drīz. Sauciet pēc sargeņģeļiem, jūsu sargeņģeļi, kas stāv jums līdzās, gaida, lai jūs atcerētos par viņiem un aicinātu viņus palīgā visos veidos, arī garīgajās cīņās.
Bērniņi, Mana Sirds ir skumja, jo ļoti drīz Mana Tēva nami tiks apgānīti un slēgti – piepildīsies viss, kas rakstīts Daniēla grāmatā par Tempļa (Svētnīcas) apgānīšanu (Daniēla 12,11) .
„Un no tā laika, kad pārtrauks dienišķo upuri, kad sāksies negantība un postīšana, paies tūkstoš divi simti deviņdesmit dienas.”
Daniēla grāmatas zīmogi sākuši atvērties, apliecinot Dieva Vārda piepildījumu.
Šķelšanās ir tuvu. Lūdzieties, lūdzieties, lūdzieties, jūsu lūgšanas stiprinās Manus mīļotos ticīgos, kas aizstāvēs Mana Dēla Evaņģēliju un Baznīcas Doktrīnas pat par savas dzīvības cenu.
Bērniņi, esiet drosmīgi, neļaujiet, lai jūs iebiedē Mana Dēla ienaidnieki, joprojām palieciet stingri un uzticīgi pārbaudījumos, ko nāksies pārvarēt. Ar jums nekas slikts nenotiks, ja jūs uzticēsieties Man. Es tajās dienās jūs aizsargāšu un stiprināšu.
Dārgie bērni, šī ir reize, kad jums ir jāpaliek spēcīgā savienībā ar savu Māti, lai jūs varētu gūt uzvaras ikdienas garīgajās cīņās. Pieņemiet ar mīlestību šo attīrīšanu visu labumam un jūsu dvēseļu glābšanai.
Neatkāpieties un nenolādiet, kad atnāks pārbaudījumi; Pieņemiet visu, un piedāvājiet to Viņam, mūsu Tēvam, piedāvājiet kā mīlestību, un Es jums apliecinu, ka viss notiks saskaņā ar Dieva Gribu.
Dārgie bērni, bez attīrīšanas nevar ieiet jaunā radībā, atcerieties, ka Jaunajā Jeruzalemē grēks neeksistēs.
Bērniņi, no jūsu lūgšanām ir atkarīgs, vai attīrīšanas dienas būs ilgākas vai īsākas, nebaidieties, Mans pretinieks jums nevar nodarīt kaitējumu, ja jūs paliekat tuvā savienībā ar savu Debesu Māti.
Būs smagas dienas, taču viss būs vieglāk, ja jūs uzticēsieties Mūsu Divu Sirdīm.
Tik uz priekšu!
Mani bērniņi, jūs gaida Dieva Godība jaunajā Veidojumā (radīšanā)!
Lai Mana, Mātes Mīlestība paliek jūsos, un Svētā Gara Gaisma vada jūs uz Debesu Jeruzalemes vārtiem.

Jūsu Māte, Marija,
Mistiskā Roze

Dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.