2013.gada 14.janvāris, pl.10.30

Izveidojiet evaņģelizācijas grupas, lai ar Manu Vārdu un Maniem vēstījumiem stāstītu par šo beigu laiku, jo citādi Mana tauta zināšanu trūkuma dēļ tiks pazaudēta

Neatliekams Kristus Labā Gana aicinājums Viņa draudzei.
Miers, lai ir ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Jūs gaida jauna dzīve, Mana, jūsu sirdsapziņas pamodināšana, pārvērtīs jūsu garu, attīrīs jūsu dvēseli un sagatavos attīrīšanās dienām. Mans aicinājums ir tuvu, palieciet nomodā ar degošu lukturi, jo Es atnākšu kā zaglis naktī.
Ļoti drīz grēks pasaulē izzudīs, lai atbrīvotu vietu Jaunā radīšanai,
kur valdīs miers, mīlestība, harmonija un dzīve pārpilnībā.
Mani bērni, Mans ganāmpulks, tuvojas lielu pārbaudījumu dienas, kurās jūs pārbaudīts kā zeltu – ugunī; vienīgi tie, kuri ticībā ir neatlaidīgi, sasniegs Dzīvības Kroni.
Es aicinu jūs vēlreiz, jūs, vecāku māju gani, sapulciniet savu ganāmpulku, lai ievestu tajā kārtību un radītu apstākļus tam, lai neviena no jūsu avīm netiktu zaudēta, jo jūs ļoti labi zināt, ka Es pieprasīšu atskaiti par jūsu saimi.
Manas Baznīcas gani, dariet taisnus savus ceļus, runājiet ar Manām avīm par šo, beigu laiku Evaņģēliju. Vairs neklusējiet, Manas avis tiek pazaudētas dēļ jūsu klusēšanas.
Ganiet Manas avis un vediet tās uz Mūžīgām Ganībām; Atcerieties: kam daudz ir dots, no tā arī daudz tiks prasīts; jūs esat Mani Patiesības nesēji, māciet Manas avis, savos sprediķos runājiet par notikumiem, kas tuvojas, sakiet viņiem, ka Manai tautai ir jāsagatavojas Manai nākošajai Atnākšanai.
Runājiet drosmīgi, jo, ja jūs klusēsiet, jūsu vietā runās akmeņi.
Mani bērni, esiet labo ziņu misionāri; tie, kuri ir saņēmuši žēlastību un zināšanas par Manu Vārdu, kas stāsta par notikumiem, kuri ļoti drīz risināsies, lūdzu, ar mīlestību māciet tos, kuri par to visu neko nezina.
Izveidojiet evaņģelizācijas grupas, lai ar Manu Vārdu un Maniem Vēstījumiem stāstītu par šo beigu laiku, jo citādi Mana tauta zināšanu trūkuma dēļ tiks pazaudēta.
Lielās nelaimes dienas tuvojas, un daudzi tiks zaudēti, jo viņi nebūs gatavi šim attīrīšanās laikam.
Es atkal saku: vērojiet un lūdzieties, stunda ir tuvu, apturiet jūsu drudžaino dzīvi un samierinieties (izlīgstiet) ar Dievu, lai steiga un pasaulīgās raizes, kas jūs tur ar aizsietām acīm un neļauj pārskatīt jūsu dzīvi, paliek malā.
Atcerieties: Vai tas ir labs cilvēks, kas iemanto visu pasauli, bet pazaudē savu dvēseli?
Neatkarīgi no tā, cik agri mostieties, agrāk par rītausmu, vienalga, kā jūs steidzaties, cik cītīgi esat, vienalga jums drīzāk vairāk ir jāuztraucas par mērķa sasniegšanu, ko sauc par pestīšanu.
Es nevēlos jūs zaudēt, atgriezieties atpakaļ pie Manis, laiks strauji aizplūst, netērējiet to pasaulīgām rūpēm, tāpēc, ka tas viss ir vienīgi kņada un rosīšanās.
Ak, Mana tauta, mosties, atklāsmes stunda ir tuvu; ar nelaimēm, kādas neviens starp zemes iedzīvotājiem nav redzējis!
Ļoti drīz atkal skanēs tauru skaņas, paziņojot, ka pēdējais termiņš ir beidzies.
Mans aicinājums sirdsapziņas atmodināšanai būs jūsu attīrīšanas sākums.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs, Jēzus,
Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus Manam ganāmpulkam.