2013.gada 16.decembris, pl.08.50

Mani bērniņi, dēmoni un elle ir realitāte, un tur aiziet visas tās dvēseles, kas šajā pasaulē Dievam ir uzgriezušas muguru

Marijas, Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei
Dieva miers lai ir ar jums, Mana Dēla ganāmpulks.
Mani bērniņi, pulcējieties kopā lūgšanā un vairs netērējiet laiku šīs pasaules lietām, jo tuvojas attīrīšanas dienas, un tas būtu labi, ja jūs jau būtu garīgi gatavi izciest šīs garīgā tuksneša dienas.
Nebaidieties, Mani maziņie, Es būšu ar jums, un Es jūs pārklāšu ar Savu Apmetni, lai jūs būtu aizsargāti, un nekas un neviens nespētu jums nodarīt kaitējumu.
Šajos, Pēdējos Ziemassvētkos, esiet kopā ar ģimeni un palūdziet Iemiesotajam Dievam, Manam mazajam Bērniņam, lai Viņš jums sniedz Savu mīlestību, Savu mieru un Savu maigumu; lai Viņš piepilda jūs ar savu pazemību, tā, lai lepnības bultas nevarētu jūs atdalīt no Viņa mīlestības. Apceriet Manu Bērnu silītē, un atdariniet Viņa pazemību (lēnprātību), Viņa nabadzību un Nācaretes ģimenes vienkāršību.
Bērniņi, arvien tuvāk iezīmējas attīrīšanai nepieciešamo garīgo pārmaiņu dienas. Mana Tēva radītais sāk transformācijas (pārveides) ciklu; nebaidieties, palieciet vienoti ar Dieva mīlestību, un viss tiks piepildīts saskaņā ar Mana Tēva plāniem.
Attīrīšana ir nepieciešama, jo ļaunums šodienas pasaulē ir pārsniedzis cilvēka līdzāspastāvēšanas robežas, un tas ietekmē Visuma līdzsvaru.
Atgādiniet sev, ka jūs esat garīgas būtnes garīgā visumā, kas šajos pēdējos laikos ir cilvēces grēku ietekmēts.
Esiet ļoti uzmanīgi, jo vairojas sektas, un daudzi strādā Manam pretiniekam; stāviet stingri ticībā, neatveriet savas ausis dīvainām mācībām (doktrīnām); Atcerieties, ka vilks ir brīvībā, un viņa emisāri vēlas jūs piespiest zaudēt.
Neignorējiet jūsu lūgšanas – tās ir jūsu cietoksnis; lūdzieties Manu Svēto Rožukroni gan laikā, gan nelaikā, un jūs paliksiet Manā, Mātes aizsardzībā; vienīgi lūgšanas, gavēnis, grēku nožēla un Svētā Euharistija saglabās jūs nelokāmus un stiprus katras dienas garīgajā cīņā. Kas izvairās no lūgšanām, būs Dievam zaudēti, jo nāk bēdu (posta) dienas, kādas vēl līdz šim zeme nav piedzīvojusi. Atcerieties, ka šie ir Mana pretinieka valdīšanas pēdējie gadi, un pirms viņš tiks uzvarēts, viņš mēģinās pazudināt tik daudz dvēseļu, cik vien būs iespējams.
Dieva tautas Mazā Tiesa klauvē pie durvīm; lai tā jūs nepārsteigtu nesagatavotus, ka jums nenāktos nožēlot; Atcerieties, ka daudzi neatgriezīsies, jo viņu grēks būs pārāk liels, lai viņi izturētu Dieva Klātbūtni, un viņi aizies mūžīgā pazušanā.
Dumpīgie bērniņi, žēlastību laiks beidzas, pasteidzieties, neignorējiet Mūsu nemitīgos aicinājumus uz atgriešanos. Mani bērniņi, dēmoni un elle ir realitāte, un tur aiziet visas tās dvēseles, kas šajā pasaulē Dievam ir uzgriezušas muguru! Saprotiet, ka Mēs negribam redzēt jūs mūžīgi ciešam; izmantojiet pēdējo žēlastības triepienu iespējas, ko jums piedāvā Debesis, jo, kad jūs ieradīsieties Mūžībā, tur atradīsiet tikai Tiesu; domājiet un pārdomājiet, cik drīz vien iespējams; meklējiet vienu no Maniem mīļotajiem dēliem (priesteriem), un veiciet labas dzīves atzīšanu, un atturieties no grēka un no grēcīgas dzīves, lai, kad jūs ieradīsieties uz Augstāko Tiesu, nesaņemtu bargu spriedumu: „Atkāpieties no Manis elles (pazušanas) dēli.”
Mana dāvana jums, bērniņi, ir lūgšana par Manu Apmetni, tā, lai jūs paši sevi varētu ar to pārklāt, un jūs būtu aizsargāti no visiem jūsu dvēseles ienaidnieka un viņa ļaunuma pārstāvju uz zemes uzbrukumiem.

Lūgšana par aizsardzību ar mūsu Mātes Marijas Svēto Apmetni

Ak, manas Mātes Marijas Apmetni, aizsargā un aizstāvi mūs no mūsu dvēseles ienaidnieka dienu un nakti!
Es pārklāju sevi ar Svēto Apmetni, un pārklāju manu ģimeni, un visu Dieva tautu; Padari mūs neredzamus ļaunajiem gariem un viņu kalpiem uz zemes. Ak, manas mīļās Mātes Svētais Apmetni, esi Dieva tautas aizsardzības vairogs! Mīļā Māte, nepamet mūs nevienu mirkli mūsu ikdienas garīgajā cīņā, tā, lai Tava Svētā Apmetņa gaismas stari mūs vadītu tumsā un izgaismotu ceļu, kas ved uz mūžīgo Godību.
Esi sveicināta… 3x, Gods, lai ir… 3x, Magnificat… 3x (*)

Jūsu Māte Marija, Mistiskā Roze

Manas Sirds bērniņi, dariet Manus vēstījumus zināmus.

(*) Magnificat