2013.gada 16.jūlijs, pl.8.20

Visi, kas atradīsieties nāvīgā grēkā, kad atnāks „Brīdinājums”, savā dvēselē sajutīs Elles ugunis un notiesātas (nosodītas) dvēseles sāpes!

Marijas, Bezvainīgās Sirds neatliekams aicinājums Dieva bērniem.
Manas Sirds bērni, lai Dieva miers ir ar jums visiem.
Ir tuvu tā diena, kad jūs atskaitīsieties Manam Tēvam par visām jūsu darbībām un darbiem šajā pasaulē.
Bērniņi, veltiet sevi Manai Bezvainīgajai Sirdij, tā, lai jūsu mūžības šķērsošana ir vairāk izturama.
Visi tie, kas ir uzticīgi Man, nonākot Visaugstākā Klātbūtnē, var rēķināties ar Manu – Mātes atbalstu un aizbildniecību.
Lielās Nelaimes laikā Es jūs, Mani bērni, kas esat veltījušies Manai Bezvainīgajai Sirdij, paņemšu Manā Patvērumā; Veltīšanās Man būs jūsu vairogs, neviens no Maniem ievētītajiem netiks pazaudēts, ne arī ļaunā spēki tiem varēs nodarīt kādu kaitējumu. Tādi ir Manas aizsardzības solījumi un palīdzības sniegšana šajā pasaulē un mūžībā visiem Maniem bērniem, iesvētītiem Manai Bezvainīgajai Sirdij.
Bērniņi, tie no jums, kas vēl nav veltījušies Manai Sirdij, dariet to pēc iespējas ātrāk, „Lielā Brīdinājuma” laiks ir ļoti tuvu. Nekavējieties ar savu veltīšanos un atcerieties to attiecināt arī uz saviem radiniekiem, tā, lai Mana aizsardzība var aizsniegt arī viņus.
Tiem, kuri jau ir veltījušies, Es lūdzu, lai jūs to atjaunojat, lai nostiprinātu savas balsis un savu aizsardzību.
Bērni, daudzas dvēseles nespēs izturēt pārbaudījumus mūžībā, lūdzieties par tām, lai viņas varētu nožēlot savus grēkus šajā pasaulē, un atrast žēlastību, piesauktas Dieva Klātbūtnē.
Citām dvēselēm mūžības šķērsošana būs ļoti sāpīga, jo tās nebija izdarījušas labas dzīves izvēli; cilvēces nospiedošajam vairākumam, tāliem no Dieva, mūžības šķērsošana būs viņu visļaunākais murgs. Visi, kas atradīsieties nāvīgā grēkā, kad atnāks „Brīdinājums”, savā dvēselē sajutīs Elles ugunis un notiesātas (nosodītas) dvēseles sāpes.
Viņi apmeklēs Elli un dosies uz mocību vietām, kas atbilstu viņiem, ja viņi šajā momentā nomirtu. Viņi iepazīs sāpes, kuras izraisa Dieva Klātbūtnes trūkums, un viņus mocīs dēmoni, kas ir viņu nelaimes cēlonis.
Nabaga dvēseles, tās nezina, kas viņas sagaida mūžībā! Tās šajā pasaulē turpina to ārprātīgo dzīrošanu izvirtībā un grēkos, un pēc aicinājuma nonāks pie Dieva, un tās tiks zaudētas uz visiem laikiem.
Norēķinieties, nevaldāmie bērni, atgriezieties pie Dieva tagad un pēc iespējas ātrāk, kamēr jums vēl ir dzīve!.
Nāciet pie viena no Maniem mīļotajiem dēliem, un izstāstiet visus savus grēkus; sirdī tos nožēlojiet, lai jūs varētu saņemt žēlastību un nebūtu jānožēlo, kad pienāks jūsu tiesas izskatīšanas diena.
Steidziet nokārtot savus rēķinus, jo tuva ir tiesa pār tautām!
Vairs neatlieciet paši savu pestīšanu, atcerieties, ka daudzi neatgriezīsies šajā pasaulē, un starp tiem varat būt arī jūs. Un atkal Es jums saku: izdariet labas dzīves atzīšanu, lai jūs tiktu Dievišķās Taisnības attaisnoti, un, lai pēc atgriešanās jūs varētu būt Dieva izredzētās tautas daļa.
Bērniņi, nāciet un apmeklējiet Manas Svētnīcas (Sanktuārijus), lai jūs varētu saņemt žēlastību pārpilnību, lai tās jums rīt kalpotu jūsu ceļā caur mūžību. Par katru apmeklējumu, ko jūs veiksiet, lai pabūtu Manā Svētnīcā, jūs saņemsiet plenāro grēku atlaidi, kas kalpos jums par jūsu pestīšanu.
Jūsu Māte būs priecīga un pateicīga jūs redzēt, un tas tiks ņemts vērā, kad jūs sevi atdosiet Augstākajai Tiesai.
Es gaidu jūs Manā Svētnīcā, Mana Sirds lēkā aiz prieka par jūsu sabiedrību.
Es jūs mīlu,

Jūsu Mātes Maijas Bezvainīgā Sirds.

Manas Sirds bērniņi, dariet šos vēstījumus zināmus.