2013.gada 18.aprīlis, pl.08.50

Rožukroņa lūgšanas spēks sagrauj cietokšņus un var tikt mainīti pravietojumi!

Jēzus no Nācaretes aicinājums katoliskajai pasaulei
Mani bērni, miers jums.
Lūdzieties, lai karš tiktu apturēts, jo pasaulē miers ir kļuvis nestabils. Ja Krievija netiek cik iespējami ātri iesvētīta (veltīta) Manas Mātes Bezvainīgajai Sirdij, Es jums apliecinu, tas radīs daudzas likstas (nelaimes) un izplatīs tās ķecerīgās mācības visā pasaulē, tā rezultātā risināsies visi notikumi – Dieva Gribas noteikti, – kas vēstīti jau iepriekš.
Mani bērni, klausieties: Mans Tēvs ciena brīvo gribu un jums it neko neuzspiež. Paturiet prātā to, ka laiks ir iztecējis (beidzies), jums ir nepieciešams lūgties, gavēt, nožēlot grēkus un gandarīt, lai apturētu notikumu gaitu, kas gatavojas tikt atraisīta. Rožukroņa lūgšanas spēks grauj cietokšņus un var mainīt pravietojumus.
Dēļ jūsu lūgšanām, gavēņiem, aizlūgumiem, grēku nožēlas un gandarēm, Es jums sūtīju Pāvestu, kurš darīs Dieva Gribu tikmēr, kamēr katoliskā pasaule viņu turēs savās lūgšanās. Ja jūs nepārtrauksiet lūgties par Romas Francisku, viņš darīs Mana Tēva Gribu vairāk. Ja jūs atstāsiet novārtā lūgšanas par viņu, Mans pretinieks un viņa instrumenti, kuri grauj Pētera Krēslu, novedīs viņu pie kļūdu ieviešanas pret ticību, Evaņģēliju un Mācību par Manu Baznīcu.
Mani bērni, Es to visu saku, lai jūs pamodinātu garīgi, un jūs par savu prioritāti padarītu lūgšanu.
Atcerieties, ka jūs atrodaties Garīgās cīņas laikā, un jūs nedrīkstat ignorēt lūgšanu, gavēni, grēku nožēlu un gandari, jo tā ir jūsu stiprā puse un garīgie ieroči, kas jūs aizsargās no uzbrukumiem, kuri nāks no Mana oponenta un viņa ļaunuma spēkiem. Mana Tēva Griba ir tāda, lai no visa, ko Viņš Man devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā Pastarā dienā. (Jāņa 6, 39).
Mani bērni, tā nav Dieva Griba, ka cilvēce cieš, tā ir jūsu griba, kas izvēlas ceļu. Kad cilvēce ir atsvešināta no Dieva un Viņa Baušļiem, tā iekrīt vienaldzībā un netaisnībā.
Cilvēks bez Dieva, kurš pakļauj savu brāli un to paverdzina, – tā nav daļa no Dieva Gribas.
Mācieties no Ninives iedzīvotājiem, kuri bija atdalīti no Dieva, taču pēc Jonas sludināšanas, caur nožēlu par savām ļaundarībām bija atgriezti pie Dieva, un Dievs novērsa savu sodu.
Tāpat arī šajos laikos tādā veidā šī attīrīšanās jums būtu daudz pieņemamāka.
Patiesi Es jums saku, ja jūs neatgriezīsieties, viss aizies bojā.
Es atstāju mieru, Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs
Jēzus no Nācaretes

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.