2013.gada 18. septembris, pl.08.35

Ak, Mana mīļotā Kolumbija, nāk tavas attīrīšanas laiks!
 

Jēzus Vissvētās Sirds aicinājums Kolumbijas tautai.
Mans miers lai ir ar jums, Manas mīļotās Kolumbijas dēliem un meitām.
Mana tauta, sagatavojiet sevi garīgi un iegremdējiet sevi lūgšanā, jo nāk jūsu attīrīšanas dienas.
Amerika, cerību kontinents, Es esmu izvēlējies vieno no tavām meitām, kas sauc pēc Brīvības!
Ak, Mana Kolumbija, tu esi Mana izvēlētā, tavā zemē Es iesēju Brīvības sēklas! No šejienes Es šajās pēdējās dienās veikšu Savu Pestīšanas plānu. Mana mīļotā Kolumbija, tu gatavojies tikt attīrīta, Es attīrīšu tavu miesu no jebkāda grēka traipa, lai rīt tu varētu būt Jaunā Kolumbija, kas Man ir nepieciešama kā Gaismas bāka, lai apgaismotu tik daudzu tautu tumsu.
Ak, Mani mīļotie, nāk jūsu transformācijas dienas! Apsegšu jūsu kailumu ar Savu Apmetni un ieģērbšu jūs baltā, lai jūs būtu visskaistākās līgavas, un tautas uzzinās, ka jūs esat Mani izvēlētie. Es tevi salaulāšu, un tu mirdzēsi spilgtāk par visspilgtāko zvaigzni, Es pieņemšu tavus dēlus un meitas, lai viņi būtu Mans mantojums, un nekad neatcerēšos (nepieminēšu) viņu pagātni.
Sagatavojieties Manai mīlestībai, jo Mana mīlestība ir tuvu, dodiet Man savu Fiat (Lai notiek!), Mani mīļie. Nebaidieties, Mana Mīlestība attīrīs, Es esmu ar jums, mums ir jāsalaulājas, viss ir saskaņā ar Manu Gribu. Es gribu, lai Mana laulātā ir gaisma tautām, pajumte un mierinājums Manai tautai, patvērums un cerība bēgļiem, kas ierodas no citām valstīm, lai paliktu šajā zemē, cerībā atrast mieru.
Ak, Mani mīļotie Kolumbijā, jūs atrodaties netālu no jūsu tīrīšanas laika! Man vajag jūs attīrīt tā, lai jūs varētu veikt Manu Pestīšanas plānu. Priecājies, Mana mīlestība, jo Es esmu tevi izvēlējies no daudzām valstīm, esi Mana laulātā, Es to zināju pirms tu dzimi kā nācija (tauta).
Atcerieties, visbagātīgāk Es tieku godināts cietos, sausos akmeņos – viņos asno dzīvā ūdens straumes.
Lai Mans miers ir ar tevi, Mana mīlestība.

Jūsu līgavainis: Jūsu mīļotā Jēzus
Vissvētā Sirds.

Manu vēstījumu dariet zināmu visai cilvēcei.