2013.gada 19. aprīlis, pl.16.50

Neatliekams Vissvētākās Jaunavas Marijas aicinājums Katoliskajai pasaulei!

Manas Sirds bērni, Dieva miers lai ir ar jums visiem!
Dārgie bērni, Es sagatavoju jums steidzamu aicinājumu 13.maijam, kas iezīmē Manas parādīšanās Cova de Iria (Fatima) Portugālē 96. gadskārtu; Vispasaules Lūgšanas diena un Mana Svētā Rožukroņa lūgšana visā pasaulē; pēc vietējā laika (Kolumbijā) pl.12.00, Centrālajā Eiropā pēc vasaras laika pl.19.00.
Jums jāsāk ar Manu Kunga Eņģeli un jāapvienojas lūgšanā ar jūsu Māti, lūdzot Tēvam par, lūk, ko:

1. Par Manas piektās, Marianiskās Dogmas (Marija Vidutāja, Līdzatpestītāja un Aizbildinātāja, visu tautu Karaliene) pasludināšanu.
2. Par Krievijas iesvētīšanu (veltīšanu) Manai Bezvainīgajai Sirdij.
3. Par pāvestu Francisku un Baznīcu.
4. Par mieru visā pasaulē.
5. Par Manas Bezvainīgās Sirds triumfu.

Lai visa katoliskā pasaule seko šim aicinājumam un šajā dienā apvienojas lūgšanā Mūžīgajam Tēvam šajos svarīgajos un lielajos nodomos.
Manas Sirds bērni, jūs esat daļa no Mana lielā Marianiskā karaspēka. Pavadiet Mani šajā brīnišķīgajā dienā un lūgsimies kopā Manu Rožukroni tā, lai mēs lūgtos kā viena balss un viena ģimene, lūdzot Mūžīgajam Tēvam par Žēlsirdību visai cilvēcei.
Manas meitas, Es no visas sirds lūdzu, lai jūs, kad šajā dienā dodieties uz Dievnamu, apsedzat savas galvas ar plīvuru, kā mīlestības, dievbijības, pazemības un ziedošanās zīmi.
Es paļaujos uz jums, Mans lielais Marianiskais karaspēks!

Jūsu Māte Marija,
visu cilvēku Karaliene,
kura jūs mīl.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.