2013.gada 19.jūnijs, pl.08.50

Lūdzieties par pāvestu Francisku, jo viņam sava pontifikāta laikā būs jāpārvar smagi pārbaudījumi
 

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Katoliskajai pasaulei.
Cilvēci sagaida ļoti svarīgi notikumi. Mans Tēvs atmodinās cilvēcisko apziņu un parādīs jums Patiesību, un dos jums izpratni, lai jūs stāvētu abām kājām uz zemes un šeit pilnībā pabeigtu savu misiju.
Katrs no jums, Mani uzticamie bērni, atgriezīsies šajā pasaulē ar konkrētu misiju, kas jums būs jāizpilda. Mana piektā Dogma tiks pasludināta pēc „Lielā Brīdinājuma”. Tāpēc nebaidieties, jo viss tiks darīts atbilstoši Mana Tēva Svētajai Gribai.
Lūdzieties par Pāvestu Francisku, jo viņam sava pontifikāta laikā nāksies pārvarēt sarežģītus pārbaudījumus. Ļaunā sūtņi ir caurauguši Pētera Krēslu, un viņi to nostādīs pārbaudījumu priekšā, viņi vēlas modernizēt Mana Dēla Baznīcu un ieviest jaunas izmaiņas Svētās Mises celebrēšanā.
Mani bērniņi, lūdzieties Rožukroni par Pāvestu, lai viņš beigu beigās nerealizētu šīs izmaiņas, kuras radītu kaitīgas sekas Katoļu pasaulei.
Šīs izmaiņas varētu atvērt durvis viltus ekumēnismam, kas pieņemtu pagānu mācības, un līdz ar to arī Baznīcas Mācības sabrukumam. Tas viss varētu būt šķelšanās sākums, un jūs jau zināt, kādas sekas tas izraisīs Katoļu pasaulei. Lūdzieties, lai šīs izmaiņas nerastos Pāvesta Franciska pontifikāta laikā.
Mana Dēla Baznīcas ienaidnieki ļoti drīz darīs sevi zināmus, jūs tos pazīsiet pēc augļiem, viss jau bija Vatikāna iekšpusē ļaunuma emisāru ieplānots, lai Mana Dēla Baznīca tūlīt, tūlīt uzsāktu savu Golgātu. Notikums, kas satricinās Baznīcas pamatus, un kas daudziem liks vilties ticībā un novērsties no Mana Dēla, jau gatavojas notikt.
Bērni, neatkarīgi no tā, cik grūta ir Baznīcas attīrīšana, palieciet stingri ticībā, un lūdzieties par Viņu. Baznīca ir Mans mīļotais Dēls, un jūs – Viņa mistiskā Miesa; neatsakieties no tās, veidojiet lūgšanu ķēdes, ziniet, ka tā ir daļa no attīrīšanas, kas nepieciešama atdzimšanai par jaunu Baznīcu.
Šodien Es raudu, Mani bērniņi, jo drīz Mana Dēla Baznīca tiks nodota no daudzu tās līderu puses – no tiem, kas vēl vakar bija zvērējuši uzticību.
Nodevība, ko Mans Dēls cietīs caur Savu Baznīcu, būs vēl sliktāka (smagāka) nekā Jūdas nodevība, visam ir jāizpildās, kā tas ir uzrakstīts, bet Mani nomāc sāpes un skumjas, redzot tik daudzu kardinālu maldināšanu un liekulību.
Baznīcas attīrīšana ir sākusies, kirēnieši, palīdziet Manam Dēlam nest Viņa Krustu, lai Viņa Golgāta būtu mazāk sāpīga.
Pēc vētras nāks klusums, un sākums Jaunai Baznīcai, kas būs nabadzīga, pazemīga, vienkārša, taču žēlastību pārpilna, un pilnībā nodosies kalpošanai Dieva bērniem.
Lai Mana Tēva miers ir ar jums, Mani uzticīgie bērniņi, jūsu Māte jūs mīl,

Marija Mistiskā Roze.

Dariet Manu vēstījumu zināmu visai pasaulei.