2013.gada 19.maijs, pl.15.25

Grūtos brīžos, kuriem jums nāksiet iet cauri, joprojām palieciet stingri ticībā, nekad nezaudējiet savu uzticību un cerību Dievā
 

Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums Dieva bērniem.
Slava Dievam, Slava Dievam, Slava Dievam. Aleluja, Aleluja, Aleluja.
Lai Visvarenā miers ir ar jums visiem.
Brāļi: Lūdzieties par Kristus Vikāru, jo viņam sava pontifikāta laikā nāksies sadurties ar lieliem pārbaudījumiem.
Mans Tēvs – pēc mūsu Dievmātes un Karalienes lūguma – ir aizturējis kara izcelšanos, viss būs apturēts uz īsu laika sprīdi.
Neatstājiet novārtā savas lūgšanas, lūdzieties visu laiku, jo ļaunums uzglūn no paslēptuves un jūs ieskauj, meklējot veidus, lai liegtu jums pestīšanu.
Lūdzieties viens par otru un izveidojiet lūgšanu ķēdes, lai vājinātu ļaunā cietokšņus.
Šīs pasaules Prinča valdīšana tuvojas savam nobeigumam, viņa uzbrukumi kļūst spēcīgāki, un tāpēc jums jābūt nostiprinātiem lūgšanā, ar jūsu aizsargbruņām – labi ieeļļotām un stingrām, tā, lai jūs varētu pretstāvēt Mana pretinieka armijas uzbrukumiem.
Brāļi, pārbaudījumu laiks gatavojas sākties, jūs tiksiet pārbaudīti ticībā, labdarībā (žēlsirdībā), pazemībā un paklausībā, un vispirms jau mīlestībā.
Bieži lasiet Dieva Vārdu un dziļi pārdomājiet to, lai jūs varat pārvarēt pārbaudījumus ticībā, kuriem jūs tiksiet pakļauti.
Izklīdinātais ganāmpulks riskē pazaudēties (nomaldīties), apvienojoties, palieciet lūgšanā un stingri ticībā, jo pienāks grūtību pilnas dienas, kad jums nāksies izturēt attīrīšanas sāpes, kas būs sajūtamas jūsu miesā, dvēselē un garā.
Esiet neatlaidīgi; turieties sīksti, lai jūs varētu saņemt dzīvības kroni.
Pieņemiet visu ar mīlestību un upurējiet Dievam jebkādas likstas, kas nāk jūsu ceļā, nezaudējiet galvu, atcerieties, kas viss ir daļa no jūsu attīrīšanās. Bēda dzīvojošajiem uz zemes, kuri atsakās uzklausīt Dieva balsi, viņu nelaimes būs lielas!
Bez Dieva jūs neesat nekas. Bez Dieva jūs nebūsiet spējīgi iziet pārbaudījumus. Grūtos brīžos, kuriem jums nāksiet iet cauri, joprojām palieciet stingri ticībā, nekad nezaudējiet savu uzticību un cerību Dievā.
Mans Tēvs pārbaudīs cilvēci un ļaus pretiniekam jūs kārdināt, un pārbaudīs jūsu ticību. Mīlestībai pret Dievu un jūsu brāļiem ir jābūt jūsu spēkam nelaimju dienās.
Kad iestāsies bads, palīdziet viens otram, ticības pārbaudījumos stāviet stingri un esiet uzticīgi Dievam. Kad jūs pārvarēsiet katastrofas un stihiskās nelaimes, slavējiet Dievu.
Neļaujiet sev implantēt Zvēra zīmes mikročipu, lai jūs netiktu iezīmēti; ziniet, ka Mans Tēvs jūs nepametīs, Viņš dos jums, Viņam uzticīgajai tautai, pārtikas produktus un eksistences līdzekļus.
Kad pienāks vajāšanas, saglabājiet mieru, un ļaujiet jūs vadīt mūsu Dievmātei un Karalienei, un man; nekas (slikts) nenotiks, ja jūs uzticēsieties mūsu aizsardzībai. Neaizmirstiet, ka tas viss notiks šajā laikā, šajās dienās, un viss būs saskaņā ar Mana Tēva Gribu.
Ticība, mīlestība, pazemība, labdarība (žēlsirdība), paklausība, neatlaidība un ticība Dievam ir spēks, kas jūs padarīs par Dieva tautu.
Mana Tēva mantinieki, rēķinieties ar mani, kad jūtaties vāji, aiciniet mani, un es jūs piecelšu; es atnākšu ar Mana Tēva karaspēku, lai cīnītos par jums. Esiet droši!
Brāļi, mēs zinām jūsu cilvēciskās dabas trauslumu un vājumu, ieaiciniet mūs, un mēs labprāt nāksim jūs atbalstīt, mēs esam Erceņģeļi un Debesu koru eņģeļi. Ieaiciniet mūs, tas ir ļoti varens spēks garīgajā karā,
dēmoni bēgs ar katru piesaukšanu, ja to darīsiet ticībā; mēs esam šeit, lai kalpotu jums, uzaiciniet ar šo lūgšanu, sakiet tā:
„Svētie Erceņģeļi un Debesu karapulku eņģeļi, nāciet mums palīgā, mēs to lūdzam Jahves (Dieva) – mūsu Tēva un jūsu Tēva – Svētajā Vārdā. Dodiet mums savu aizsardzību un ik brīdi sniedziet mums savu atbalstu, lai mēs būtu neatlaidīgi savā ticībā un sasniegtu mūžīgo slavu. Amen.”
Kas ir, kā Dievs. Neviens nav, kā Dievs. Jūsu brālis Miķelis un Erceņģeļi, un Debesu koru (karapulku) eņģeļi.
Pateiksimies Dievam, jo Viņš ir labs un Viņa Žēlsirdība ir bezgalīga.
Aleluja, Aleluja, Aleluja. Amen.