2013.gada 2.jūlijs, pl.16.10

Šīs pasaules valdnieki gatavojas sveikt Manu pretinieku

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Miers ar jums, Mana ganāmpulka avis.
Katra diena, kas paiet, saīsina laiku, kas ir lieliska zīme ikvienam, kas lūdz pazīmes, kuras norāda uz izmaiņām.
Viņi neapzinās, ka viss, kas notiek ap viņiem, ir viņu lūgtās pazīmes, un viņi turpina lūgt tāpēc, ka viņi netic. Šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze tuvojas tās deģenerācijas robežai. Ja tā tiek pārkāpta, atraisās Dievišķais Taisnīgums, kas atjaunos kārtību un likumību visās zemes malās.
Lielās attīrīšanās laiks tuvojas, un daudzi neiztur pārbaudi.
Lielās Nelaimes (Lielo Bēdu) vidū nāks Mans „Brīdinājums”, kam daudzi pretosies, jo viņu grēki un grēku nožēlas trūkums neļaus tiem paciest Dieva Klātbūtni.
Kā Labais Gans, Es klauvēju pie katrām šīs cilvēces durvīm, bet daudzi baidās, atsakās atvērt tās Man, tie pagriež muguru un nevēlas neko par Mani zināt.
Ļoti drīz viss tiks apturēts, nekas nepārvietosies, dvēseles pārņems klusums, un jūs tiksiet vērtēti, izsvērti un mērīti. Mana sirdsapziņas pamodināšana jums parādīs Patiesību un Dieva – Viena un Trīsvienīga – eksistenci. Pierādīs, ka ir tikai viens Patiesais kungu Kungs, Visaugstais Dievs, Visuma Valdnieks.
Es saku jums vēlreiz: „Esiet gatavi, paaudze, jo Mana sirdsapziņas pamodināšana ir tuvu”!
Mans ganāmpulks, Es jums saku, ka finansiālā vara, kas tur kopā tautas, ir sabrukuma punktā, pa zemi aizripos daudz bagātību, un daudzas valstis bankrotēs.
Cilvēce juks prātā, daudzās vietās būs haoss un anarhija, daudzas vietas uz zemes kļūs neapdzīvotas. Pārtika būs ierobežota, Visums būs nelīdzsvarots (satricināts) un uguns no debesīm, kas nekad iepriekš nav pieredzēts, kritīs uz zemes, daudzas tautas mirs no bada un slāpēm.
Šīs pasaules valdnieki gatavojas sveikt Manu pretinieku! Viņi, izmantojot plašsaziņas līdzekļus, paziņos par Mesija (Glābēja) ierašanos. Lielākā daļa noticēs krāpšanai un pielūgs Manu pretinieku kā Dievu.
Tūlīt, tūlīt sāksies maldināšanas izrāde, plašsaziņas līdzekļi visā pasaulē izplatīs ziņas par viltus Mesija ierašanos. Atcerieties Manus vārdus, kad kāds jums saka:: „Redzi, še ir Kristus vai tur, – tad neticiet.
Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos.
Redzi, Es jums to esmu teicis jau iepriekš.
Tāpēc, kad tie jums sacīs: redzi, Viņš ir tuksnesī, – tad neejiet tur; redzi, Viņš ir kambaros, – tad neticiet.”
(Mateja 24, 23-26).
Mani bērni, piesargieties, ka jūs nenonākat maldināšanā, jūs zināt, ka tas ir Mans pretinieks, kas cilvēcei parādās kā lēnprātīgs jērs, lai iegūtu tās līdzjūtību un simpātijas.
Mani bērni, skatieties, lai jūs neatnestu savās mājās Mana pretinieka attēlu, kas jau cirkulē visā pasaulē ar vārdiem: „draugs, kas nekad nepievils.” Atcerieties, ka viņš ir melu tēvs, liels mistifikators (viltotājs, falsificētājs), un viņa skatienā nekas neliecina par Mani, jo tā nav mīlestība, ne pazemība – vienīgi lepnums. Esiet uzmanīgi un piesardzīgi, jo tas nav Mans attēls, nesveiciet Manu pretinieku jūsu mājās, lai jums nebūtu nepatīkamu pārsteigumu, un nenāktos vaimanāt par to. Antikrista attēli atdzīvosies, un tur, kur tie tiek izstādīti, atvērs namu durvis Manam pretiniekam un viņa kritušajiem eņģeļiem.
Mani bērni, Es jums atgādinu vēlreiz: caur lūgšanām apzīmogojiet ar Manu Asiņu Zīmogu un Svēto Garu: televizorus, radioaparātus, tālruņus, datorus, elektroniskās ierīces un visas savas materiālās un garīgās preces, un palūdziet par izpratni, jo daudzi uzņēmumi un starptautiskās korporācijas atrodas pretinieka dienestā, un Jaunās Pasaules Kārtības laikā viss tiks apzīmēts ar Mana pretinieka zīmi vai ar zīmogu „Jaunā Pasaules Kārtība”. Atturieties no šo produktu lietošanas. Es par to brīdinu, pirms tas notiek, lai jūs nevarētu rīt teikt, ka jūs netikāt brīdināti.
Sargieties no Mana pretinieka un viņa ļaunajiem ceļabiedriem, kas meklē visas iespējas, lai jums nolaupītu jūsu dvēseli. Nepieļaujiet, lai tumsas bērni būtu gudrāki par Gaismas bērniem.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Kungs,
Jēzus no Nācaretes,
visu laiku Labais Gans

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.