2013.gada 20.februāris, pl. 7.55

Mans Benedikts paliek Manas Baznīcas Vikārs līdz Pētera Romano (Petrus Romanus) nozīmēšanai!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums katoliskajai pasaulei
Tā saka Kungs: Manas Baznīcas attīrīšanās dienas sāksies ar Mana Vikāra atkāpšanos.
Svētā Pētera Krēsls ir atbrīvots, ar to arī sāksies viss, kas ir rakstīts par Manu Baznīcu pēdējos laikos.
Mana pretinieka un viņa ļaunuma sūtņu laiks ir sācies – kur guļ nedzīvi ķermeņi, tur pulcējas maitasputni.
Mana Baznīca sāks sāpīgu Golgātu, Golgātu, kas ir nepieciešama, lai atdzimtu jauna Baznīca – ticībā nostiprināta, pilna Svētā Gara harizmas un pilnībā nodota kalpošanā Manai tautai.
Pazemība, labdarība, nabadzība un, pirmām kārtām – mīlestība, būs Manas Jaunās Baznīcas moto.
Tādēļ, sagatavojieties, Mana tauta, Mans ganāmpulks, jo garīgā asinspirts, kas satricinās Manas Baznīcas pamatus, tuvojas, taču tos nevarēs iznīcināt, jo Es būšu tur, lai tos saturētu.
Daudzi no Maniem garīdzniekiem, kuri ir uzticīgi Manam Evaņģēlijam un Doktrīnai, izlies savas asinis, aizstāvot Manu Baznīcu, citi bēgs un vēl citi – dumpinieku savaldzināti, pievienosies tiem.
Mani ļaudis, lūdzieties un vērojiet, jo Manas Baznīcas Ģetzemanei ir jāsākas. Viltus pāvests jau ir gatavs stāvēt kopā ar viltus mesiju un sadarboties, iniciējot Manas Svētnīcas apgānīšanu; visi nodevēji jau atrodas viltus dieva gaidās, drīz sāksies izrāde (iestudējums), tumsas stunda it tuvu.
Atkal Cilvēka Dēlu Viņa paša ģimene notiesās uz nāvi.
Krusts, kas tiks uzkrauts Manai tautai, jau ir gatavs, nebaidieties, Mani ļaudis, sekojiet aiz Manis, Es jūsu dēļ būšu ar Savu Krustu.
Atpakaļceļa nav, viss tiks piepildīts, debesis un zeme pāries, bet Mani Vārdi nepāries (neizzudīs).
Lielo Nelaimju vidū Es sūtīšu Manus brīdinājumus, un Mana tauta tiks attīrīta un stiprināta garā, un tādējādi tā spēs izturēt Lielās Tiesas Dienu.
Kad Mans ikdienas Upuris Svētajā Misē tiks apturēts, sāksies lielā apgānīšana un vajāšanas, tad jūs zināsiet, ka Manis vairs nav Manas Svētnīcas (Tabernākula, Skīnijas) klusumā, un jums visiem vajadzētu doties uz patvērumiem, kurus jums parādīs Mana Māte, un tur jūs būsiet drošībā, un Mana Māte būs Svētnīca (Tabernākuls, Skīnija), kurā Es vēlos palikt tajās dienās.
Meklējiet Viņu, un Mana Māte jums parādīs atlikušās Baznīcas, kur jūs atradīsiet Manus priesterus, uzticīgus Manam Evaņģēlijam un Doktrīnai (Mācībai), un, kur jūs ēdīsiet Manu Miesu un dzersiet Manas Asinis.
Palieciet vienoti ar Mani, ar Manu Māti un ar Manu Debesu karaspēku, tad nekas un neviens jums nevarēs kaitēt. Lūdzieties par Manas Baznīcas atjaunošanu un nenoraidiet Manu Benediktu. Mans Benedikts turpinās būt par Manas Baznīcas Vikāru līdz Pētera Romano (Petrus Romanus) nozīmēšanai.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nebaidieties, Es būšu ar jums līdz laiku beigām.

Jūsu mīļotais Jēzus
Vissvētākajā Sakramentā