2013.gada 20.marts, pl.08.15

Jūs pārbaudīs un attīrīs ar miesu, dvēseli un garu kā zeltu ugunī!

Kristus, Labā Gana aicinājums Savam ganāmpulkam
Tā saka Kungs:
Miers jūsu prātā tāpat kā miers visā pasaulē zaudēs līdzsvaru. Pulcējieties kopā, lai lūgtos, jo tuvojas Lielās garīgās cīņas dienas. Lielās Bēdas būs tik lielas, ka tās satricinās ne vien radīto, bet arī Manu bērnu dvēseles. Cilvēki sev jautās: kas te notiek? Kāpēc mēs esam pazaudējuši mieru?
Kungs, atnāc, lai mūs glābtu, neslēp Savu Svēto Vaigu no Saviem sekotājiem!
„Mani bērni, jums ir nepieciešama garīgā transformācija, lai jūs varētu ieiet Manā Jaunajā radīšanā (veidojumā). Jūsu miesai, dvēselei un garam jābūt attīrītiem, lai varētu ieiet Debesu Jeruzalemē tīri un nevainojami. Kad Manu Svēto Garu paņems prom no Maniem dievnamiem (baznīcām) dēļ lielās apgānīšanas, visi tie, kas būs attālinājušies no lūgšanām un Manas Mātes, būs pazuduši.
Tāpēc, ka, ja jūs esat tālu no Mana Nama, un, ja jūs garu nenostiprināt ar lūgšanu, gavēni, grēku nožēlu, un jūs nepaliekat saistīti ar Manu Māti caur Svētā Rožukroņa lūgšanu, jūs būsiet viegls medījums Manam pretiniekam.
Atcerieties, ko saka Mani vārdi: „…Jo tad būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz šim laikam un kādas arī vairs nebūs. (Mateja 24, 21)
Mana sirdsapziņas atmodināšana atvērs jūsu izpratni un sagatavos jūs Lielā Armagedona dienām.
Mani bērni, ja pēc jūsu atgriešanās pasaulē jūs atstāsiet novārtā lūgšanas un turpināsiet dzīvot savā garīgajā remdenībā, Es jums apliecinu, ka jūs riskēsiet sevi pazaudēt.
Mani bērni, Es jūs visus brīdināju, lai jūs garīgi sagatavotos šiem bēdu laikiem, un garīgās ciešanas ir nepieciešamas, lai jūs attīrītos. Jūs pārbaudīs un attīrīs ar miesu, dvēseli un garu kā zeltu ugunī!
Garīgās attīrīšanās ugunī, kas pārveidos jūsu miesas, dvēseles un garu, lai būtu gatavi jaunai radīšanai un varētu tikt dēvēti par Dieva tautu!
Tur būs lielais ražas laiks, kas atdalīs kviešus no pelavām; un tiks atstāti gatavi (nobrieduši) kvieši, bet tukšie kvieši un pelavas – iemestas ugunī. Tāpēc, Mani bērni, esiet gatavi, jo drīz būs augļu ražas ievākšanas laiks. Pļāvēji ir gatavi pļaujai un kviešu ievākšanai.
Cirvis jau atrodas koka saknē, un katrs koks, kas nes sliktus augļus, tiks nogriezts saknē un iemests ugunī, kur tas degs mūžīgi. Veidojiet savu cietoksni no lūgšanām, gavēni un grēku nožēlas.
Uzlieciet savas garīgās aizsargbruņas rītā un vakarā, un sagatavojieties kā labi kareivji Lielajai garīgajai kaujai, kas dos jums brīvību un darīs jūs cienīgus dzīvot Debesu Jeruzalemes Paradīzē.
Es atstāju jums Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs Jēzus,
visu laiku Labais Gans

Manus vēstījumus dariet zināmus visai cilvēcei.