2013.gada 22. jūnijs, pl.10.35

Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk, un Mana tauta vēl guļ grēkā!

Dieva Tēva steidzams aicinājums Viņam uzticīgajai tautai
Mana tauta, miers ir ar jums.
Manas atgriešanās stunda nāk arvien tuvāk un Mana tauta vēl guļ grēkā!
Šīs cilvēces grēks ir pārkāpis jebkādas cilvēciskās uzvedības robežas; grēks ir pārstājis būt noziedzīgs nodarījums pret Dievu, kļūstot par kaut ko tik ikdienišķu, kā esamība pati par sevi.
Radītāja Baušļu pārkāpšana ir lielākās cilvēces daļas ikdienišķas dzīves sastāvdaļa; viss tas tiek skatīts un vērtēts raugoties no cilvēka argumentācijas, Dieva priekšraksti ir diskreditēti un vērtēti kā novecojuši; šodien cilvēks vairs neredz Dievu, dievišķo un paaugstina sevi tādā mērā, ka jau pats sevi uzskata par Dievu.
Šajā materiālajā pasaulē grēks ir modernizēts un izplatās visos tā pagrimuma (dekadences) veidos, padarot to par paradumu. Šis ļaundabīgais audzējs ir invadējis ikvienu sabiedrību ar grēka ļaunumu un korupciju, un ir iznīcinājis tikuma dāvanu un cilvēciskās vērtības. Ļaunprātība un grēka važas cilvēkā ienāk no dzimšanas; bērni dzimst garīgi iezīmēti – aptraipīti ar ļaunprātību, nepaklausību un nepakļaušanos saviem vecākiem.
Ja Mans Dievišķais Taisnīgums nenāks, lai atjaunotu kārtību un likumus, viss radītais tiks cilvēku iznīcināts.
Šīs cilvēces nemiera spēks pārkāpj visa izveidotā lietu kārtības līdzsvaru; šodienas nemīlošais un egoistiskais cilvēks ietekmē Visuma garīgo līdzsvaru.
Grēks rada pārrāvumu harmonijas veidošanā un ietekmē Mīlestības kodu, ar kuru cilvēks un viss radītais bija izveidots.
Dabas piesārņošana un tās resursu iznīcināšana ir smags grēks pret Tēva Mīlestības Būtību.
Visas tautas, kas nežēlīgi izmanto dabas resursus, un neko nedara, lai šo situāciju labotu, tiks noslaucītas no zemes virsas, un to zemes un visi dabas resursi pāries citām tautām (valstīm)!
Apokalipses jātnieki jau tuvojas, un viņu zirgu pakavu dimdoņa nesīs postu un nāvi!
Tādu atlīdzību saņems šī ļaunā un grēcīgā paaudze par sadumpošanos pret tās Radītāju un Viņa priekšrakstu (Baušļu) aptraipīšanu – Baušļu, kas ir dzīvība, miers, mīlestība un harmonija veselīgai cilvēces līdzāspastāvēšanai un līdzsvara uzturēšanai ar radīto.
Mana nākamā atnākšana ir tuvu, Mana tauta, esiet nomodā, lai jūs par Manu ierašanos nebūtu pārsteigti, jo tad tas jau būs daudz par vēlu tiem, kas Mani negaida.

Jūsu Tēvs, Jahve,
tautu Dievs.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.