2013.gada 22. oktobris, pl.08.15

Mani bērni, Esiet gatavībā un gatavi „Brīdinājuma” saņemšanai!

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērni, Dieva miers lai ir ar jums visiem.
Žēlastības laiks sasniedzis savu galējo robežu, dienu garums kļūst arvien īsāks; Tuvojas lielā zīme, kas jums norāda uz Mana Dēla atgriešanās tuvumu. Debesu Jeruzaleme ir jau gatava un izrotāta ar Jauno Pasauli; Svētīgi tie, kas tajā dzīvos, jo zinās Dieva Godību.
Bērniņi, priecājieties, šīs Slavas pilnās dienas tuvojas; Ja vien jūs zinātu, ko Dievs jums ir rezervējis (sarūpējis), ja vien jūs zinātu, ko, jūs lēkātu priekā un
vēlētos, lai jau tagad varētu baudīt to dienu prieku Svētajā Garā un Trīsvienīgā Dieva garīgajā klātbūtnē līdz pat laiku beigām.
Daudzi gribēja redzēt, ko redzēsiet jūs, dzirdēt, ko klausīsieties jūs, un pieredzēt, ko pieredzēsiet jūs, dzīvojot Paradīzē, kuru Dievs jums dos kā atlīdzību par jūsu uzticību! Vecie pravieši un visas Svētās dvēseles gribēja dzīvot šajās dienās, kurās jūs, uzticīgie cilvēki, dzīvosiet Jaunajā Pasaulē un Debesu Jeruzalemē.
Bērniņi, pēc jūsu visu – kuri ir ierakstīti „Dzīvības Grāmatā” – personīgā lēmuma, jūs tiksiet garīgi iezīmēti ar Krusta zīmi uz jūsu pieres un jūsu dvēselē.
Tāpēc, atgriežoties atpakaļ šajā pasaulē, jums radīsies iespēja atpazīt, kurš ir no Mana Dēla ganāmpulka, un kurš – no Mana pretinieka.
Atcerieties, ka pēc „Brīdinājuma” jūs vairs nebūsiet tie paši, kas pirms; Mans Tēvs mūžībā jums sniegs dāvanas un harizmas, kas jums palīdzēs pēc tam – lielo pārbaudījumu dienās. Citādi jūs nebūsiet spējīgi tikt galā ar attīrīšanas dienām.
Brīnuma laiks būs ļoti īss, visiem Dieva ļaudīm būs jāizpilda īpaša (konkrēta) Debesu misija. Visas misijas būs vērstas uz kalpošanu Dievam un grēku nožēlojošu grēcinieku – remdenu un pēc „Brīdinājuma” – nelielās Dievišķās tiesas satriektu un dezorientētu – dvēseļu glābšanu.
„Brīdinājums” un Brīnums izsauks Lielo Nelaimi, kas beigu beigās novedīs līdz Megiddo ielejai, kurā ļaunuma spēki tiks uzvarēti un izdzīti no Zemes vaiga. Mani bērni, esiet gatavībā un gatavi „Brīdinājuma” saņemšanai!
Savediet kārtībā savus rēķinus ar viena no Manu mīļoto Dēlu palīdzību. Parunājiet ar savu ģimeni, radiem un draugiem par šo lielo notikumu, kas tuvojas, jo jābūt gataviem pārejai mūžībā, lai tā nepārvērstos par jūsu briesmīgāko murgu.
Es aicinu jūs, Mani bērni, domāt par tām slavas pilnajām dienām, kas jūs gaida, ar cerībām un ticību, tā, lai jūs varētu tikt galā ar attīrīšanas (šķīstīšanas) dienām, kas nāk pār jums! Nebaidieties, palieciet savienoti ar Mūsu Divu Sirdīm, un viss priekš jums būs kā sapnī.
Lai nekas un neviens jūs neatdala no Dieva Mīlestības.
Jūs, Mani uzticīgie bērni, gaida jauna Rītausma, jauns Sākums, jūs gaida miers un prieks Jaunajā Radītajā.
Lai Slavēts Dievs un Viņa Svētais Vārds no paaudzes paaudzē!

Jūsu Māte, kas jūs mīl.
Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmu Manu vēstījumu Manas Sirds bērniem.