2013.gada 23.decembris, pl.10.30

Jūs, grēcīgās dvēseles, tagad pārtrauciet apvainot Dievu, savaldiet savu dumpības garu, jo Lielā Sprieduma stunda tuvojas, un daudzi no jums neatgriezīsies šajā pasaulē!

Slava Dievam, slava Dievam, slava Dievam un miers labas gribas cilvēkiem.
Brāļi, mana Tēva mīlestība, Visaugstā miers lai ir ar jums.
Svētā Erceņģeļa Miķeļa aicinājums cilvēcei.
Šodien es atrodos šeit, lai jums pateiktu, ka nāk tā diena, kurā jums jādodas sniegt norēķini Manam Tēvam. Brāļi, slavējiet Dievu, godiniet Viņu, jo pavisam drīz katram mirstīgajam, kam ir veselais saprāts, nāksies saskarties ar Manu Tēvu un sniegt pamatotus norēķinus par savu uzvedību šajā pasaulē. Dieva spriedums jums parādīs, cik stipri jūs esat mīlējuši, un cik daudz mīlestības neesat vēl atdevuši; Bēdas tām dvēselēm, kas Mana Tēva priekšā nostāsies neizlīgušas (nenožēlojušas grēkus), jo tās izcietīs Šķīstītavas attīrošās ugunis un izjutīs sāpes, ko izraisīs piedošanas trūkums! Bēdas tām remdenajām dvēselēm, jo tās iepazīs elli, kurā viņas beigu beigās nonāks, ja atgriežoties turpinās dzīvot šajā garīgajā remdenumā! Un bēdas tiem, kurus Dieva Tiesa pārsteigs nāvīga grēka stāvoklī, jo viņi cietīs nolādētas dvēseles ugunīs, un šīs nabaga dvēseles piedzīvos sāpes un izmisumu!
Jūs, grēcīgās dvēseles, tagad pārtrauciet apvainot Dievu, savaldiet savu dumpības garu, jo Lielā Sprieduma stunda tuvojas, un daudzi no jums neatgriezīsies šajā pasaulē!
Ko jūs gaidāt? Saprotiet, ka laiks saīsinās un, ka tas ir sasniedzis savas robežas. Jūsu glābšanu neatstājiet uz pēdējo brīdi. Apskaidrojiet savu prātu un iztaisnojiet savu ceļu, tā, lai rīt jums nenāktos visu mūžību vaimanāt.
Brāļi, drīz visām tautām atklāsies iemiesotais šīs pasaules ļaunuma Princis; lai kāds ir arī jūsu kārdinājums, nekādos apstākļos nemēģiniet viņu ieraudzīt, jo jūs ļoti labi zināt, ka viņš ir vecā čūska, kas ir ieradies, lai jūs pavedinātu ar savu acu skatiena spēku, un tad – jūs pazudināt.
Dieva tauta, sargieties klausīties vai skatīties šīs nekrietnības! Atcerieties, ka ziņkāre nav no Dieva, un tā jau nesusi daudz posta; neiekrītiet smalkajās lamatās, ko izmanto šīs pasaules Princis, lai nozagtu jūsu dvēseles.
Kad antikrists uzstāsies publiski, jums jāatslēdz visas ierīces, caur kurām iespējams redzēt viņa attēlu vai iefiltrēt viņa balsi; neaizmirstiet par Mana Tēva un mūsu Dievmātes, un Karalienes padomiem – apzīmogot visas šīs sakaru ierīces no jūsu pasaules ar Dieva Jēra Asinīm; Neaizmirstiet, ka čūska ir viltīgs blēdis, un viņam ir visi līdzekļi, lai nodrošinātu to, ka iespējami daudz dvēseļu tiek pazudinātas.
Sāciet jau tagad jūsu mājās pierast pie klusuma; pēc iespējas uz ilgāku laiku izslēdziet šos plašsaziņas līdzekļus un, kad ieradīsies antikrists, jūs, Dieva tauta, Mana Tēva sēkla, būsiet sagatavojušies.
Nekad nepagurstiet lūgties, pastāvīgi lūdzieties, jo tumsas laikos – un tumsa nāk – spīdēs vienīgi jūsu luktura liesma, aizdedzināta ar jūsu lūgšanām. Jūs būsiet nelielas uguntiņas tumsā, jūsu lukturu gaisma būs jūsu aizsardzība, un Mans Tēvs sūtīs eņģeļus, kas tumsā par jums rūpēsies un jūs aizsargās.
Viņš nosūtīs Viņa eņģeļus, lai tie jūs paņemtu rokās, un jūsu kājas nepakluptu uz akmeņiem.
Sagatavojiet sevi, mani brāļi, jo tuvojas attīrīšanas dienas, cik iespējami ātri nostipriniet sevi ar Dieva Jēra Miesu un Asinīm; nepalaidiet garām šo brīdi, šo īso laika sprīdi, kas vien jums vēl ir atlicis; slavējiet Dievu un pateicieties Viņam par Viņa bezgalīgo Žēlsirdību, ka jūs drīz nonāksiet Viņa Klātbūtnē un ieraudzīsiet Viņa Majestātiskumu un visu Viņa Godību, kas izmainīs jūsu dzīvi tā, ka pēc jūsu atgriešanās šajā pasaulē, jūs darīsiet Viņa Svēto Gribu, lai rīt drīkstētu apdzīvot Viņa jauno radīto (veidojumu).
Godiniet dzīvības Dievu, jo Viņa mīlestība ir mūžīga.
Allejuja, Alleluja, Allejuja.

Jūsu brālis un kalps, Erceņģelis Miķelis.

Izplatiet šo manu vēstījumu labas gribas cilvēkiem.