2013.gada 24.jūlijs, pl.8.30

Lielā šķelšanās Manā Baznīcā tuvojas!
 

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums Katoļu pasaulei.
Mani bērni, miers jums.
Manu Baznīcu un Manu Vikāru gaida smagi pārbaudījumi, ķecerīgā atbrīvošanās (*) mācība (doktrīna), ko praktizē daudzi kardināli, ir iesoļojusi Vatikānā.
Tuvojas Manas Baznīcas lielā šķelšanās. Mani kardināli sadalīsies divās nometnēs, viena, no kurām atbalstīs tradicionālistus un otra – reformistu piekritējus. Mana Baznīca tiks sadalīta, un Manam Vikāram nāksies pieņemt sarežģītus un stingrus lēmumus, kas tādējādi apdraudēs viņa dzīvību.
Skandāli Manas Baznīcas ietvaros būs apkaunojums visai katoļu pasaulei. Drīz tiks noņemts vāks sapuvušajam kausam; pedofilija, homoseksuālisms, korupcija, dzīrošana un baznīcas masonērija – tiks atklāta un publiski plaši parādīta.
Šo skandālu dēļ liels daudzums katoļu pazaudēs ticību, citi pievienosies nemierniekiem, un daudzi citi paliks uzticīgi Manam Pāvestam un Baznīcas Mācībai. Mans Vikārs tiks apmelots un atdots publiskajām karātavām, tas viss ir daļa no Manas Baznīcas pamatu demontāžas, un tiek darīts, lai daudzi zaudētu ticību un novērstos no tās.
Mani bērni, atbalstiet Manu Vikāru ar savām lūgšanām, gavēni, upuriem un grēku nožēlu; neticiet meliem vai diskreditācijas plānam, kas tiks īstenots pret Manu Vikāru. Es Pāvestam esmu devis Mana Pāvila raksturu, tā, ka viņš šajos neskaidrību un atkrišanas no ticības laikos varētu vadīt Manu Baznīcu; Es viņu esmu nolicis par stūrakmeni, kurš būs daudziem par ceļu un pestīšanu, bet citiem – par klupšanu un krišanu (pazudināšanu).
Skandāli Manā Baznīcā mocīs visus Manus Namus visā pasaulē, Roma iegrims haosā, Manu Svēto teritoriju robežās valdīs nepaklausība un anarhija, un Mans Vikārs cietīs trimdā.
Tās būs vislielākās Manas Baznīcas sāpes, ko tā cietīs šajās pēdējās dienās. Manas Baznīcas likteni no izsūtījuma vadīs Mans Vikārs; daudzi kardināli, bīskapi, priesteri un ticīgie – vīrieši, un sievietes – kļūs par mocekļiem, aizstāvot Baznīcas Mācību, viņu asinis būs Manas Asinis, ar kurām Es To (Baznīcu) attīrīšu.
Ak, Mana tauta, steidzami ietērpieties maisos, lūdzieties un nožēlojiet grēkus, jo Manu Baznīcu ļaunprātīgi izmantos un apgānīs daudzi no Tās mīļotajiem dēliem, kuri vēl vakar zvērēja uzticību, un, kuri rītā nodos un atdos To Mana ienaidnieka rokās. Visas neskaidrības Manā Baznīcā izmantos pretinieks, lai sēstos Pētera Krēslā un tiktu nemiernieku pasludināts kā gaidītais Mesija.
Mani bērni, nepievērsiet uzmanību apkaunojošajai kampaņai pret Manu Vikāru, kas ir daļa no visa Masonu plāna, lai iznīcinātu Manu Baznīcu.
Atbalstiet Manu Vikāru, lai viņš joprojām paliktu nesatricināms pret uzbrukumiem, kas gatavojas sākties, un, kas novestu pie šķelšanās Manā Baznīcā un miljoniem dvēseļu ticības zaudēšanas.
Manas Baznīcas pamati drebēs, taču Manu uzticīgo bērnu lūgšanas un Mana Svētā Gara Spēks turēs tos stingri, un elles vārti Viņu neuzveiks.
Daudzi no Maniem mīļajiem bērniem novērsīsies no Manis, un atstās Manus Namus, lai pievienotos nemierniekiem, un izveidotu jaunas baznīcas; Es tajās nebūšu. Mans Nams uz kādu laiku tiks slēgts un pēc tam uzurpēts un nemiernieku aptraipīts, kalpojot Manam pretiniekam. Viss izmainīsies, Mans Nams vairs nebūs Manas mājas, un kļūs par politeistiskiem (daudzdievības piekritēju) centriem, kuros pielūgs pagānu dievus.
Manas atlikušās Baznīcas būs vietas, kur Es palikšu; jūs tur Mani atradīsiet, un kopā mēs varēsim uzbūvēt jaunu, pazemīgu, vienkāršu, nabadzīgu un uzticīgu Baznīcu, kas pilnībā kalpos savai tautai. Mana mīļotā Baznīca būs izrotāta un ietērpta kā Līgava, lai sagaidītu savu Pestītāju.
Es atstāju jums Savu mieru; Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus, un gandariet par tiem, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Dariet Manu pestīšanas vēstījumu zināmu visai cilvēcei.
(*) Diskriminējošu ierobežojumu atcelšana.