2013.gada 25.augusts, pl.16.15

Mani Mariāniskie patvērumi būs nelielas lūgšanu kopienas, kur visi lūgsies un strādās atbilstoši savām zināšanām

Marijas Mistiskās Rozes aicinājums Dieva tautai.
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums visiem un Mana, Mātes mīlestība, un aizsardzība ir ar jums viernmēr.
Es vēršos pie visiem Maniem bērniem, kuriem ir misija Manos Mariāniskajos patvērumos uzņemt Mana Dēla pulkus, kas bēgs no vajāšanām antikrista valdīšanas laikā. Bērniņi, ir pienācis laiks, lai jūs atjaunotu (izremontētu) Manus patvērumus, jo pēc „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, kas ir tik tuvu, tur ieradīsies trimdā izdzītā Dieva tauta.
Ieklausieties tajā, ko Es saku: Manus patvērumus ir jāiesvēta (jāveltī) Mana Dēla Vissvētajai Sirdij un Manai Bezvainīgajai Sirdij, tas jāveic vienam no Maniem garīdzniekiem Svētās Mises svinēšanas laikā. No tā brīža tie kļūs par Mariāniskajiem patvērumiem, un Manu bērnu aizsardzības un dzīves vietām.
Tos dienu un nakti apsargās Enģeļi un tie vairs nebūs laicīgas vietas, un kļūs par Atlikuma Baznīcām.
Katra mēneša 13. datumā Mans Dēls un Es, jūsu Māte, nolaidīsimies, lai jūs garīgi svētītu. Šī būs gavēņa un lūgšanu diena, un Svētā Mise būtu jāsvin pirms nakts iestāšanās, pulksten 6.00 (18.00), Manu Enģeļu laikā, un Mēs nonāksim un jūs svētīsim.
Mēs svētīsim arī jūsu stāvokli, dzīvniekus un kultūraugus, lai jums Mūsu patvērumos nekad netrūktu pārtikas.
Patvērumi būs lūgšanu cietokšņi, garīgās vietas, kur Mani bērni atradīs: mieru, komfortu, pajumti, materiālo un garīgo barību, un vissvarīgāko – Dieva klātbūtni. Mani Mariāniskie patvērumi būs nelielas lūgšanu kopienas, kur visi lūgsies un strādās atbilstoši savām zināšanām.
Katru dienu būs lūgšanas un darbs, jums rīta stundas līdz pulksten 12.00 būs jāatvēl lūgšanām un meditācijai par Dieva Vārdu, Svētās Mises jūs svinēsiet pulksten 7.00 no rīta, pulksten 12.00 dienā un pulksten 6.00 (18.00) vakarā. Jums lūgšanās jālūdz Mani nosūtīt jums vienu no Maniem garīdzniekiem (iesvētītajiem kalpiem), lai svinētu Svēto Upuri, un vēl vienu patvērumiem.
Pēcpusdienā laiks tiks atvēlēts darbam, apstājoties vienīgi pulksten 3.00 (15.00), lai lūgtos Žēlsirdības stundā. Visiem, kas paliek Manos patvērumos, vajadzētu dot savu ieguldījumu darbā, darot to, ko jūs vislabāk protat darīt. Attiecībā uz nakts stundām pēc vakariņām, jūs atradīsieties nepārtrauktā lūgšanā – daži atpūtīsies, citi lūgsies un tā tālāk – mainoties. Lūgšana būs liesma, kas degs Manos patvērumos. Tur nebūs nekādu pasaulīgu traucējumu, ne radio, ne telefonu, ne televizoru, ne datoru, nekas, kas traucētu mieru, lūgšanu un meditāciju.
Manu patvērumu iedzīvotāji tiks sadalīti 12 Izraēla ciltīs (*), katrai ciltīj būs līderis, kurš koordinēs grupas veicamos uzdevumus. Katru mēnesi Manu durvju sargs – persona, kas vada Manus patvērumus, apkopos katras cilts darbību, un katra mēneša 13.datumā Mēs tiksim iepazīstināti ar to, un, izmantojot Mūsu instrumentus, Mēs jūs vadīsim un jums dosim norādījumus par to, ko darīt. Patvērumos nekas netiks darīts, nekonsultējoties ar Mūsu Abu Sirdīm. Mūsu patvērumos tiks darīta Dieva Griba un tiks izpildīti Viņa Baušļi.
Mūsu patvērumi jūs sagatavos dzīvei Jaunajā Jeruzalemē. Visa Dieva tauta tiks aizsargāta, netiks zaudēta ne avs no Mana Dēla ganāmpulka. Daži būs patvērumos krūmos (mežos), citiem patvērumi būs viņu mājas, neviena avs nebūs neaizsargāta. Sagatavojieties, jūsu attīrīšanas dienas tuvojas.

Jūsu Māte, kas jūs mīl,
Marija Mistiskā Roze.

(*)