2013.gada 25.februāris, pl. 7.50

„Brīdinājuma” laikā Mans Tēvs stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu sastapties ar Mana pretinieka armiju!

Steidzams Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Marianiskā karapulka cīnītājiem.
Mana Marianiskā karapulka cīnītāji, lai Dieva miers ir ar jums.
Esiet gatavi un sagatavoti Lielajām garīgajām kaujām, jo visi notikumi ir sākuši ieņemt tiem paredzētās vietas un raisīties vaļā.
Esiet gatavi un ieeļļojiet savas bruņas ar lūgšanām, un paceliet Marianisko karogu, jo fināla kauja par jūsu brīvību tūlīt, tūlīt sāksies
Debesu karapulki Mana mīļotā Miķeļa vadībā ir jau gatavi un sakoordinēti.
Vienkārši karaspēkā vēl pietrūkst cīnītāju, lai izlīdzinātos un tādējādi sāktu Lielo Garīgo kauju – Armagedonu.
Ja jūs joprojām paliekat vienoti lūgšanā ar savu Debesu Māti un Manu Debesu Karaspēku, jūs būsiet uzvarētāji ikdienas kaujās, taču, ja jūs pieļausiet, ka Mans oponents jūs sašķeļ, jūs cietīsiet sāpīgas sakāves, kas padarīs grūtāku jūsu attīrīšanos.
„Brīdinājuma” laikā Mans Tēvs stiprinās jūsu garu, lai jūs spētu sastapties ar Mana pretinieka armiju.
Atcerieties, ka cīņa nav pret ienaidniekiem ar miesu un asinīm, bet pret ļaunā gara spēkiem, kas apdzīvo debesu izplatījumu, un kam ir komandas, vara un kundzība šajā tumšajā pasaulē.
((Ef. 6,12) 12 Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. )
Tāpēc, Mani bērni, jūs no Mana Tēva saņemsiet harizmas un īpašas žēlastības, kas jūs padarīs par īstiem garīgajiem kareivjiem, bez šīm žēlastībām jūs nespētu sastapties ar tiem – ļaunajiem spēkiem.
Bez palīdzības no Debesīm, jūs neuzvarētu; Es gribu atgādināt jums, ka cīņa ir garīga un, ka garīgie ieroči, kurus jums dod Mans Tēvs, ir spēcīgi un sagraus nocietinājumus.
Es aicinu jūs visus, Mana Marianiskā karapulka kareivji, esiet gatavi garīgā brīdinājuma atnākšanai. Lūdzieties, gavējiet, mērdējiet savas sajūtas un gatavojiet savu garu šim lielajam notikumam, jo tas izmainīs jūsu dzīvi.
Es gaidu jūs mūžībā, jo kopā ar Miķeli un Debesu karapulku mēs plānosim stratēģijas, kuras mēs īstenosim, lai uzvarētu savu pretinieku un viņa ļaunuma saimniekus.
Uz priekšu, Mana kareivīgā Marianiskā karapulka cīnītāji, jūsu Karaliene un Māte, un Debesu karapulks jūs gaida!
Sagatavojiet Manu Marianisko karaspēku, lai jūsu eļļas lukturi turpinātu degt ar jūsu lūgšanām, jo, kad atnāk jūsu Skolotājs un Kungs, lai jūs atrod nomodā un modrus, kā labus kareivjus; Esiet gatavi kaujai, un visi esiet gatavi Dieva Valstībai.
Lai Dieva miers jūs pavada, un Mana, Mātes aizsardzība jums palīdz.

Jūsu Karaliene un Māte,
Marija, Mistiskā Roze

Dariet manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.