2013.gada 25.septembris, pl.06.35

Vēl atlicis ļoti maz laika, kas atvēlēts, lai izmantotu Manu Žēlastību!

Dieva Tēva aicinājums cilvēcei
Miers ar jums, labas gribas cilvēkiem.
Liela Ziemeļu tauta jebkurā mirklī izraisīs karu; ir rakstīts, ka Damaska pazudīs, un paliks vienīgi drupas.
Orākuls pret Damasku
Redzi, Damaska pārtrauks būt pilsēta un pārvērtīsies drupu kaudzē. Tās ciemati tiks pamesti uz visiem laikiem; tie būs mājokļi ganāmpulkiem, kas tur netraucēti ganīsies.
Forti (nocietinājumi) pazudīs no Efraima, Damaskas un Sīrijas ķēniņu valstības atlikums būs kā godībā Israēla. (Jesajas 17, 1-3).(*)
Miers cilvēkiem ir īslaicīgs, jo tas vienmēr ir pakļauts cilvēka gribai, kas pastāvīgi mainās: šodien runā par mieru un rīt karo. Viņi tuvojas dienām, kad ir jāizpildās visam, kas rakstīts, un atpakaļceļa nebūs. Vēl atlicis ļoti maz laika, kas atvēlēts, lai izmantotu Manu Žēlastību.
Bēda jums, mirstīgajiem, ka jūs turpināt izvirtību un grēku, jo jūs neesat gatavojušies, un jums nebūs laika nožēlot grēkus! Viss nāks bez brīdinājuma (pēkšņi), notikums sekos notikumam un cilvēce juks prātā, un sauks uz Debesīm pēc žēlastības, un vairs jau netiks sadzirdēti.
Taisnīgās Tiesas laiks tūlīt, tūlīt sāksies, un cilvēces lielākā daļa tiks noķerta nesagatavota. Daudzas dvēseles tiks zaudētas dēļ nevēlēšanās atbildēt uz Debesu aicinājumiem, kas šajā – Žēlastības laikā – sauc un aicina cilvēci uz atgriešanos. Kad viss notiks, lai viņi sāktu klausīties – raisīsies vaļā visu to nelaimes, kuri šodien atsakās dzirdēt. Tad viņi teiks: Kungs, Kungs, nāc un glāb mūs, jo mums nebija nekādu zināšanu par to; un būs jau par vēlu šīm dvēselēm, jo neviens viņās neklausīsies.
Manas Žēlastības laikā Viņi dzīvoja bez Dieva, kā viņi varēja sadzirdēt Manu aicinājumu, ja viņiem vissvarīgākais bija sekot šīs pasaules dieviem? Ak, nepateicīgā un grēcīgā cilvēce, cik ilgi vēl Man jūs paciest? Tik sāpīgi un skumji, ka jūs to esat palaiduši garām, bet, ko Es vēl varu darīt, ja jūs neklausāties?
Mana Žēlastība ar katru dienu darbojas arvien vairāk un vairāk, ko jūs vēl gaidāt nesaprātīgie (muļķi), lai atgrieztos pie Manis? Kad bazūnes skaņa apklusīs, sāksies Mana Taisnīguma laiks, kas ir attīrīšanās, un jūs vairs neatradīsiet žēlastību līdz tai dienai, kad Es ieiešu Manā Jaunajā Radītajā.
Es gaidu grēcīgā cilvēce; izlemiet tūlīt, lai rīt nevajadzētu vaimanāt!

Jūsu Tēvs, Jahve (Dievs),
Tautu Kungs.

Dariet zināmu Manu ziņu visai cilvēcei, kā arī labas gribas cilvēkiem.

(*) Jesajas 17, 1-3