2013.gada 27.janvāris, pl. 15.30

Šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze šajos – beigu laikos atkal Mani piesitīs Krustā

Nomocītā Jēzus no Nācaretes aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Mana tauta, Mans ganāmpulks, lai miers ir ar jums!
Tuvojas dienas, kurās Mana Tēva Namu apgānīs Mans pretinieks un viņa nešķīstie pilnvarotie uz zemes.
Nelietības stunda ir tuvu; Mans Vārds būs izsmiets un tumsas dēlu aptraipīts; Daudzi, kuri šodien zvēr saglabāt Man uzticību, rītā nodos un pametīs Mani. Vēlreiz piepildīsies Mani vārdi: Es sitīšu ganu un avis izklīdīs.
Šī nepateicīgā un grēcīgā paaudze šajos – beigu laikos atkal Mani piesitīs Krustā!
Ērkšķi, kas iespiežas Manā galvā, ir Manu nevainīgo bērnu nāves bezjūtīgo māšu klēpjos; cilvēces nešķīstības grēki posta Manu Miesu; niknums, atkrišana no ticības, aizvainojumi, skaudība, egoisms un citi miesas grēki ir naglas, iedzītas Manās kājās un rokās. Nodevība, no kā Es cietīšu Manas Baznīcas ietvaros, būs šķēps, kas caurdurs Manu sānu.
No Manām acīm plūst asaru straumes, tik smagas ir Manas ciešanas, tik lēnas ir šīs Manas mocības!
Atnāciet kirēnieši un palīdziet Man nest šo Krustu, Manas bēdas ir tik lielas, redzot šīs nešķīstās paaudzes lielo nepateicību un mīlestības trūkumu.
Neatstājiet Mani Jeruzalemes meitas; atnāciet noslaucīt Manu seju no Manām asarām, un Es iegravēšu jūsu dvēselēs Manas novārdzinātās sejas attēlu.
Pievienojieties Man, Mani uzticamie bērni, Ģetzemanes dārzā, jo Mani nospiež skumjas un vientulība; tumsas stunda ir tuvu; cik smags ir šis Krusts, kas Mani gaida! Kurš būs spējīgs Mani mierināt?
Milzīgs daudzums Man pagriež muguru un atsakās no Manis, citi Mani noliedz, un daudzas Manas mīļās sievietes nodod Mani kā Jūda, un visi viņi pievienosies šīs zemes valdniekiem sagatavot spriedumu Man, kas būs: „Sit Viņu Krustā!.”
Mana Baznīca būs drupās, taču Manu mocekļu asinis to uzcels no jauna; taisnīgie tai dos dzīvību, un šīs Asinis, kas ir Manas Asinis, to nostiprinās, un tumsas vara nespēs to iznīcināt.
Bēda tiem neuzticīgajiem ganiem, kuri, zinot Patiesību, nodos Mani, Cilvēka Dēlu, kurš pats esmu Mana Baznīca, un izdos Mani tumsas varai!
Labāk viņi nekad nebūtu dzimuši!
Kas jūs sagaida Mani neuzticīgie gani, kad dodat Man Jūdas skūpstu?
Mani bērni, tuvojas Manu drausmīgo ciešanu dienas, neatstājiet Mani! Lūdzieties un mostieties kopā ar Mani, jo Mana stunda ir tuvu.
Tie, kuri izdos Mani, atrodas jau ceļā, un jūs viņus zināsiet pēc viņu augļiem.
Mostieties un atdzimstiet, jo jūsu Mācītājs vēlreiz tiks Piesists Krustā!
Es atstāju jums Savu mieru, Es dodu jums Savu mieru.
Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu mūžīgais Gans:
Jēzus no Nācaretes

Izplatiet šos vēstījumus par pestīšanu visā cilvēcē.