2013.gada 3.februāris, pl. 13.30

Dumpīgie bērniņi, nesteidziet sekot tumsai. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Žēlsirdības laiks tuvojas beigām.

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums cilvēcei.
Tuvojas lielā Vasarsvētku diena; Mans Tēvs katram mirstīgajam noteiks nelielu spriedumu, precīzāk – iztaisnos jūsu dzīves un mācīs jūs, lai jūs varētu, kad atgriezīsieties šajā pasaulē, tikt galā ar Lielo nelaimju dienām. Bez šī Žēlsirdības akta cilvēce nespētu izturēt pārbaudījumus.
Esiet garīgi sagatavoti, atzīstiet labu dzīvi, nodrošiniet kompensāciju par visu ļauno caur gavēni, lūgšanu un mērdēšanos, tā, lai jūs, atrodoties Visaugstā priekšā, tiktu atzīti par nevainojamiem.
Netērējiet tukši laiku pasaulīgā godkārē. Palūkojieties, tuvojas tikšanās ar jūsu Tēvu, un jums garīgi jābūt ietērptiem baltā ģērbā, tā, lai to varētu rādīt karaļu Karalim.
Esiet uzmanīgi pret debesu zīmēm. Debesu velvē būs redzamas Debesu parādības, kuras iepriekš nekad nav skatījusi neviena acs.
Vēlreiz skanēs bazūnes, paziņojot par „Brīdinājuma” tuvumu.
Nebaidieties, bet priecājieties, jo daudzi ir gribējuši to redzēt, ko ieraudzīsiet jūs, taču nav varējuši. Cik liela ir Dieva Mīlestība un žēlastība, ka, pat zinot, ka jūs esat dumpīgas dabas, cietām sirdīm, nepateicīgi un tik grēcīgi radījumi, kādi vēl līdz šim nav eksistējuši, Viņš ir izvēlējies jūs, paliekas, lai jūs rīt būtu Viņa mīļā Izraēla!
Lielo nelaimju dienās uz zemes nonāks daudzi Svētie un Eņģeļi, lai jums palīdzētu iziet cauri garīgajam tuksnesim. Nenonieciniet Manu Rožukroni. Atcerieties, ka Mans Rožukronis ir pase uz Jauno Dzīvi. Jūs gaida Jaunā Jeruzaleme, galds ir klāts, un jūs gaida Līgavainis, ieaicināti ir visi – taisnīgie un grēcinieki, bet vienīgi tie varēs ieiet, kuri būs atbilstoši apģērbti.
Dumpīgie bērniņi, nesteidziet sekot tumsai. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Žēlsirdības laiks tuvojas beigām!
„Brīdinājums” būs jūsu pēdējā iespēja, ja jūs nepieņemsiet šo lielo žēlastību, Es jums apliecinu, ka tad jūs pazaudēsiet dvēseli un iestrēgsiet mūžīgā ieslodzījumā. Dumpīgie bērni, Mans Tēvs nevēlas jūsu nāvi, izlabojiet un iztaisnojiet savus ceļus. Turiet sevi pēc iespējas tālāk no grēka un ļaunuma. Nesekojiet tumsai. Skatieties, kas notiek naktī, un jūs labi zināt, ka nakts nozīmē taisnās tiesas laiku.
Dieva tauta, Es jūs aicinu, lai jūs atstājiet savas pretīgās okultisma prakses: atstājiet tumsu un gandariet (atlīdziniet) par visām negantībām, ko jūs esat darījuši, jo Mans Tēvs ļoti drīz tiesās Savu tautu, un jūs, tumsas bērni, jūs paši savās miesās sajutīsiet visu Dievišķā Taisnīguma smagumu!
Tad jūs zināsiet, ka ir Dievs, kurš vienīgais visu redz, visu zina; kurš pazīst cilvēku sirdis un katram dod pēc viņa darbiem.
Iztaisnojiet savus ceļus, lai rīt nav jāvaimanā.

Marija, Mistiskā Roze

Dariet Manus vēstījumus zināmus visai cilvēcei.