2013.gada 3.jūnijs, pl.00.35

Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem, atrodas jau jūsu vidū.

Marijas Mistiskās Rozes steidzams aicinājums cilvēcei.
Bērniņi, Dieva miers lai ir ar jums.
Kritušie eņģeļi, kurus jūs dēvējat par citplanētiešiem (*), jau atrodas starp jums.
Šīs ļaunās garīgās būtnes un organismi pārņem visu to ķermeņus, kuri ir atsvešināti no Dieva, viņu misija uz zemes ir – veidot Mana pretinieka kaujinieku armiju.
Šīs zemes karaļi, kas kalpo tumsai, zina par šo būtņu eksistenci, un viņi sniedz tiem visa veida atbalstu, lai tie iebruktu Zemē un tādējādi sāktu lielo Armagedonu.
Bērniņi, neizejiet no mājām bez savu garīgo aizsargbruņu aplikšanas, jo jūs riskējat tikt pakļauti šo ļauno garīgo būtņu – kas jau atrodas starp jums – uzbrukumam.
Atcerieties, ko saka Dieva Vārds: ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā (Efeziešiem 6:12), un tāpēc jums ir jābūt labi aizsargātiem, tā, lai jūs varētu atvairīt šo Elles radījumu uzbrukumus.
Neatslābinieties jūsu lūgšanās, jo jūs labi zināt, ka atrodaties garīgajā cīņā; Zīmogs (**) ar lūgšanu par Mana Dēla Vissvēto Asiņu aizsardzību (***) – jūsu fizisko, psihisko, bioloģisko un garīgo, jūsu ģimenes, jūsu mājas, jūsu radinieku, jūsu draugu, kaimiņu, jūsu darba, materiālo un garīgo vērtību, tā, lai viss ir aizsargāts ar Mana Dēla Asinīm, un neviena ļaunuma vara nevarētu jums kaitēt.
Bērniņi, šie ļaunā radījumi jau ir uz zemes un cenšas pazudināt cik vien iespējams daudz dvēseļu, lai tās nevarētu kļūt par daļu no Mana Marianiskā karaspēka.
Visvairāk šo būtņu uzbrukumiem pakļauti, kā arī visvieglāk ievainojami jūs esat nakts stundās. Tāpēc pirms gulētiešanas lūdzieties un pārklājiet sevi ar garīgajām aizsargbruņām, un iesaistiet tajā visu ģimeni. Palūdziet savam Sargeņģelim un jūsu Sargeņģeļiem palīdzēt jums un aizsargāt jūs visos laikos, un, jo īpaši – jūsu naktsmiera laikā, lai ļaunie spēki nevarētu traucēt un aplaupīt jūsu mieru.
Ik reizi, kad jums ir nepieciešams, un, kad jūs lūdzat aizbildniecību un aizsardzību dvēselēm, kas ir saņēmušas žēlastības no Dieva, lūdzieties mūsu mīļā Erceņģeļa Miķeļa eksorcisma lūgšanu, lai viņš aizbildinātu par jums un aizsargātu jūs šajā garīgajā cīņā.
Vienkārši atcerieties, ka vienīgi tie, kuri būs neatlaidīgi (sīksti) savā ticībā, saņems Dzīvības kroni.
Manas Rožukroņa lūgšanas ir visspēcīgākais ierocis, ko Es jums dodu. Katru dienu lūdzieties Rožukroni, kā arī Mana Dēla Dārgo Asiņu Rožukroni un Lūgšanas uz 7 Mana Dēla brūcēm, un dēmoni apjukumā haotiski bēgs. Izveidojiet ar saviem brāļiem (un māsām) ikdienas lūgšanu ķēdes un stiprinieties ar Mana Dēla Miesu un Asinīm, un jūs varēsiet būt par patiesiem garīgajiem cīnītājiem, un nekāds ļaunuma spēks jūs nevarēs uzveikt.
Bērniņi, no kosmosa kritīs uz zemes uguns bumbas un izraisīs daudz ciešanu, nāvi un iznīcību (postu).
Nešķīstas tautas tiks sodītas, un daudzi izzudīs, visas tās valstis, kurās izlīst Manu abortēto bērnu asinis, kur ir atļautas seksuālās neķītrības, iedomība, sodomija un citi pretīgi grēki un negantas darbības, pazudīs no zemes virsas, kā tas notika ar Sodomu un Gomoru. Vienīgi taisnīgie, kas tur dzīvo, tiks glābti, kā tas notika ar Lotu un viņa ģimeni.
Bēda tiem ģeķiem un neprātīgajiem grēciniekiem, kas grēko un grēko, un saka: nekas nav noticis, un nekas nenotiks, un turpina grēkot, lai dzīve turpinās!
Ak, cik gan aplami jūs esat, jaunie nemiernieki, Es jums saku, ja jūs nenožēlosiet grēkus ātrāk nekā vēlāk, un neatgriezīsieties uz pestīšanas ceļa, jūs visi aiziesiet bojā.
Bērniņi, jūsu spēcīgākās attīrīšanas dienas tūlīt, tūlīt būs klāt, turieties pēc iespējas tuvāk Mūsu Abu Sirdīm, jo, ja jūs to nedarīsiet, būsiet pazaudēti uz visiem laikiem. Atcerieties, ka Dieva Žēlastība gatavojas atkāpties, lai vietu atdotu Viņa Taisnīgumam, rēķinieties ar to, un neatstājiet jūsu pestīšanu uz pēdējo minūti.
Dieva tauta, mostieties no savas garīgās letarģijas, lai jūs varētu būt sagatavoti un gatavi, jo Mana Dēla triumfālā Atgriešanās ir tuvu.

Marija Mistiskā Roze,
jūsu Māte.

Steidzami dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.

(*)

(**) K 33. Lūgšana Zīmoga atzīšanai (Vēstījums 351.; 20.02.2012.)

(***)LŪGŠANAS PAR MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTUS SVĒTO ASIŅU AIZSARDZĪBU