2013.gada 30.aprīlis, pl. 08.45

Mani bērni, palīdziet Man dvēseļu glābšanā, lūdzieties par tiem, kuriem šajā pasaulē ir visvairāk vajadzīga Dieva Žēlsirdība, un par tiem, kuri atrodas dziļā Šķīstītavas stāvoklī!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei.
Mani bērni, miers ar jums.
Mans Tēvs uz īsu brīdi ir pagarinājis Viņa Žēlastību, gaidot, lai tiktu izsludināta piektā Dogma par Manu Māti (*) un Krievijas iesvētīšanu (veltīšanu). Žēlastības laiks tika pagarināts pēc Manas Mātes lūguma – cerībā uz šo notikumu piepildīšanos.
Mani bērni, palīdziet Man dvēseļu glābšanā, lūdzieties par tiem, kuriem šajā pasaulē ir visvairāk vajadzīga Dieva Žēlsirdība, un par tiem, kuri atrodas dziļā Šķīstītavas stāvoklī!
Piedāvājiet par viņiem Svētās Mises Upuri, un Es jums apliecinu, ka Mana Svētā Bezasiņu Upura, – kas tiek svinēts katrā Svētajā Misē – spēkā tiks izlaistas daudzas dvēseles no Šķīstītavas ugunīm un glābtas tās dvēseles šajā pasaulē, kuras ir visbīstamāk tuvu pazudināšanai (notiesāšanai).
Ir tādas dvēseles, kas jūsu laikos jau gadsimtiem ilgi atrodas nosodītas Šķīstītavā un gaida, kad jūs par viņām piedāvāsiet Svētās Mises Upuri vai Svēto Rožukroni, lai viņas varētu nokļūt Mūžīgā godībā (slavā).
Mani bērni, kad jūs piedāvājat Svētās Mises Upuri, Rožukroņa Sāpīgās daļas noslēpumu lūgšanas, Kronīti uz Manām Brūcēm, Manu Dārgo Asiņu kronīti, jūsu gavēni un gandari par dvēselēm Šķīstītavā, un dvēselēm šajā pasaulē, kurām visvairāk ir vajadzīga Dieva Žēlsirdība; Mana Tēva Mīlestība un Žēlsirdība paceļ daudzas dvēseles Mūžīgā godībā, Viņš atbrīvo no notiesāšanas tās dvēseles, kuras, mirstot šeit uz zemes, atrodas nāvīgā grēkā; glābj tās, kas klīst tumsā un dod atvieglojumu tām, kam tas ir visvairāk nepieciešams Šķīstītavā.
Mani bērni, Man vajag miljoniem dvēseļu atbrīvošanu no Šķīstītavas, kas tur guļ aizmirstībā, jo lielākā daļa cilvēces ir aizmirsuši par tām lūgties. Lūdzieties par Šķīstītavas dvēseļu mūžīgo mieru, un Mans Tēvs jums pateiksies, un ņems to vērā, kad jūs nonāksiet līdz mūžībai. Par katru dvēseli, kuru jūs palīdzēsiet glābt šajā pasaulē vai Šķīstītavā, jūs saņemsiet iecietību, kas kalpos jums vai jūsu tuviniekiem, kam tā ir visvairāk nepieciešama, nonākot Dieva priekšā.
Katra dvēsele, kas caur jūsu lūgšanām vai piedāvātā upura tiks izsaukta Mūžīgajā godībā (slavā), kļūs par jūsu aizbildni šajā pasaulē un ar jūsu nomiršanu – ceļā caur mūžību. Mans Tēvs, kas ir bezgalīgi Žēlsirdīgs, simtkārtīgi atlīdzinās par katru dvēseli, kuru jūs esat palīdzējuši glābt šajā pasaulē vai atbrīvot no Šķīstītavas.
Šķīstītavas dvēseles ir lielas aizbildinātājas, lūdzieties par tām, un tās palīdzēs jums jūsu garīgajās cīņās.
Kas no visas sirds un dziļā ticībā par viņām piedāvā lūgšanu „Tēvs, mūsu”, var izglābt daudz dvēseļu no Šķīstītavas un dot mieru tām, kurām tas ir visvairāk vajadzīgs.
Lūgties par dvēselēm – tas jūsu dvēselei ir liels ieguvums, jo tā jūs esat apvienoti ar Mana Tēva Žēlsirdību.
Lūdzieties par dvēselēm šajā pasaulē, kurām ir visvairāk vajadzīga Mana Tēva Žēlsirdība, un tām, kas Šķīstītavā atrodas vislielākajā pamestībā, un Mans Tēvs jums būs pateicīgs un jūs apbalvos.
Es atstāju jums Manu mieru. Manu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs: Jēzus Svētajā Sakramentā.
Es esmu draugs, kurš nekad nepieviļ.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.

(*) Piektā, Marianiskā Dogma – Marija Vidutāja, Līdzatpestītāja un Aizbildinātāja, visu tautu Karaliene.