2013.gada 30.septembris, pl.08:20

Katru reizi, kad jūs iesaistāties garīgajā cīņā, aiciniet Manu Māti, lūdzot „Kunga Eņģeli”(*) un aiciniet Erceņģeli Miķeli ar pāvesta Leona XIII dotu cīņā sauciena lūgšanu (**)

Jēzus, Labā Gana steidzams aicinājums Viņa ganāmpulkam
Mans miers lai ir ar jums, Mans ganāmpulks.
Jaunā Pasaules kārtība uz zemes tiks nodibināta pēc kara. Sagatavojiet tagad sevi, Mana ganāmpulka avis, jo Mans pretinieks drīz materializēsies un sniegs savu paziņojumu cilvēcei: atcerieties, ka jūs nevarat ne skatīt, ne klausīties viltus mesiju, neriskējot tikt pazudinātiem, jo viņa vārdos un acīs ir spēks (vara), lai savaldzinātu un maldinātu cilvēci.
Es jums vēlreiz atgādinu, ka jums ir jāapzīmogo ar Manām Asinīm jūsu miesa, dvēsele un gars, un ietērpieties savās garīgajās bruņās. Tāpat apzīmogojiet ar Manām Asinīm arī savus radiniekus, jo īpaši tos, kuri atrodas vistālāk no Manis, apzīmogojiet ar Manām Asinīm savas mājas, dzīvniekus, visu savu mantu, it īpaši radio, telefonus, televizorus, datorus, magnetofonus un iekārtas, ar kuru palīdzību varētu notikt Mana pretinieka balss noplūde.
No brīža, kad Mans pretinieks paziņos par sevi, sāksies viņa valdīšanas beigas, un zeme būs pēdējās kaujas lauks. Tādēļ, Mani bērni, no šī brīža jums ir jābūt garīgi gataviem – garīgi apbruņotiem ar garīgām aizsargbruņām – tās apliekot savai miesai rītā un vakarā, un tās ieeļļojot ar lūgšanu, lai varētu atvairīt visus ļaunuma saimnieku uzbrukumus. Ne mirkli neatkāpieties no Manis; vienmēr domās (garīgi) lūdzieties, jo jūs varat saskarties ar garīgiem uzbrukumiem, kas katru dienu kļūs arvien spēcīgāki, un, lūgšanu trūkuma dēļ, daudzi tiks zaudēti.
Jūs labi zināt, ka jūs atrodaties garīgā cīņā, un ienaidnieks, kuram jums jāstājas pretī, nav ne no miesas, ne kauliem, bet ar garīgu spēku un varu pār tumsas pasauli. Tāpēc nav pieļaujama jebkāda garīga cīņa, balstoties uz paša spēkiem, bez Dievišķās aizsardzības, jo jūs varat tikt uzvarēti un zaudēt savu dvēseli.
Katru reizi, kad jūs iesaistāties garīgajā cīņā, aiciniet Manu Māti, lūdzot „Kunga Eņģeli”(*) un aiciniet Erceņģeli Miķeli ar pāvesta Leona XIII dotu cīņā sauciena lūgšanu (**). Lūgšanas „Kunga Eņģelis” vara liek bēgt ļaunajiem gariem, un mūsu mīļotā Miķeļa aicinājums cīņā ir spēcīgas aizsardzības bruņas. Šie divi teikumi ir jāiemācas no galvas, un jāpatur tos prātā – it īpaši – katru reizi lūdzoties, kad ieejat garīgajā kaujā.
Mans audžutēvs Jāzeps arī gaida, lai jūs viņu atcerētos, un aicinātu viņu ar šo īso uzrunu (saucienu), kas aizdzen ļaunos garus, sakot: „Svētais Jāzep, šausmas dēmoniem, nāc man palīgā.” Dieva Žēlsirdības kronītis, Rožukronis ar Manu Svēto Māti un Svētā Erceņģeļa Miķeļa kronītis, izraus no Mana pretinieka daudzas dvēseles. Tāpat neaizmirstiet lūgties kronīšus uz Maniem eņģeļiem, izsauciet Erceņģeli Gabriēlu un Erceņģeli Rafaēlu, un savu sargeņģeli un citus Eņģeļus – Sargus, un svētītās dvēseles.
Nenonieciniet visu Debesu palīdzību, ko tās jums var sniegt, lai jūs spētu ik dienas uzvarēt visus ļaunuma spēkus.
Es atstāju jums savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Mācītājs un Gans
Jēzus no Nācaretes

Dariet zināmu Manu vēstījumu Mana ganāmpulka avīm.

(*) Kunga Eņģelis

(**) SVĒTAJAM ERCEŅĢELIM MIĶELIM CĪŅĀ