2013.gada 6.decembris, pl.08.10

Izbaudiet ar ģimeni šo pēdējo žēlastības laiku, ko dod jums Debesis

Marijas, Mistiskā Rozes aicinājums Dieva bērniem
Bērniņi, Dieva miers un Mana, Mātes mīlestība lai ir ar jums.
No brīža, kad Mans pretinieks sniegs savu paziņojumu un darīs sevi zināmu pasaulei, iesāksies viņa valdīšanas pēdējie trīsarpus gadi, kas būs Dieva tautas pilnīgas attīrīšanas laiks. Es vēlreiz saku jums, Mani mazie bērniņi, ka jums nav jābaidās, jo šī Māte, kas jūs tik ļoti mīl, neļaus ļaunumam nodarīt jums pāri.
Atcerieties, ka viss notiks tik ātri; ja jūs joprojām paliksiet piesaistīti Mūsu Abu Sirdīm, jūs cietīsiet – jo tā ir attīrīšana – taču šīs ciešanas būs daudz panesamākas. Ekonomiskā attīrīšana būs viena no spēcīgākajām, ko jums nāksies pārvarēt, jo jums neviens neko nepārdos, ja jums nebūs zvēra Zīme.
Viss ir sagatavots, lai kalpotu Manam pretiniekam, valstīm ir viss ieplānotais, visu Asambleja ir gatava paziņot pasaulei par viltus mesija ierašanos.
Karš jau ir ieplānots, vienkārši tas ir jāpalaiž, kad ritēs pēdējā žēlastības sekunde, lai uzsāktu Mana pretinieka nobeiguma valdīšanu. Nebaidieties, Gaismas bērni, Debesis jūs neatstās, ja jūs pārbaudījumu laikā paliksiet nelokāmi un uzticīgi Dievam. Nebaidieties no radītā pārveides (transformācijas), viss atradīsies kustībā, taču jūs paliksiet neskarti kā viens gudrs vīrs, kurš savu māju uzcēlis uz klints.
Apvienotās Nācijas, kas apkalpo Manu pretinieku, smagi cietīs no Dieva Taisnās Tiesas spēcīgākajām pārmācībām.
Dieva bērni, kas dzīvo jebkurā no šīm nešķīstajām tautām, tiks no Debesīm brīdināti nedēļu pirms Dievišķās sodīšanas, tāpēc tiem būs laiks, lai izietu un pieņemtu patvērumu vietās, ko norādīs jūsu Māte caur Saviem instrumentiem.
Izbaudiet ar ģimeni šo pēdējo žēlastības laiku, ko dod jums Debesis! Esiet kopā ar ģimeni un stipriniet saites, kas jūs saista, mīliet viens otru un piedodiet viens otram, tā, lai rīt, kad ieiesiet Dievišķā Taisnīguma dienās, jūs būtu spējīgi saglabāt vienotību mīlestībā pret Dievu, un nekas un neviens jūs nespētu izšķirt.
Neaizmirstiet lūgties par tiem, kuriem jūsu ģimenēs ir visvairāk nepieciešama Dieva Žēlsirdība, lai viņi nenovērstos no pestīšanas ceļa pārbaudījumu laikā, kas tuvojas.
Dzīvojiet tagadnē, neplānojiet nākotni, jo pagātne un nākotne neeksistē; Dievs ir mūžīgā tagadne, un tā arī jums ir jādzīvo; mīliet, piedodiet, izpildiet Svētos priekšrakstus (baušļus) un nebaidieties.
Uzticība un vienmēr paļāvība uz Dieva mīlestību, Viņa ideālo Mīlestību, kas spēj paveikt visu – tas jums palīdzēs pārvarēt visus pārbaudījumus. Nezaudējiet ticību, lai rīt varētu teikt: Es esmu Debesu pilsonis, un aiz saules robežām ir manas mājas, kur mani gaida Mans Tēvs un Mana Māte – aiz saules.

Jūsu Māte, kas jūs mīl,
Marija Mistiskā Roze.

Dariet zināmu Manu vēstījumu Manas Sirds bērniņiem.