2013.gada 6.februāris, pl. 8.20

Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās atklāti parādīsies divi Mani Liecinieki!

Steidzams Dieva Tēva aicinājums cilvēcei.
Mana tauta, Mani mantinieki, miers jums.
Pēc Mana „Brīdinājuma” un „Brīnuma”, sabiedriskās vietās atklāti parādīsies Mani divi Liecinieki!
Mana tauta, sagaidiet laipni Manus ziņnešus, un sniedziet viņiem savu palīdzību; viņi ir Mani Liecinieki, un Es iešu viņiem pa priekšu. Tas, kurš sveiks viņus, sveiks Mani, kas noraidīs viņus, noraidīs Mani. Maniem diviem olīvkokiem ir vara sasiet un atraisīt, svētīt un nolādēt; Mans pretinieks nevarēs darīt visu, ko gribēs, jo tur būs Mani divi Liecinieki, kuri sagraus viņa plānus un viņa viltus doktrīnu.
Mana tauta sadzirdēs Manu Balsi un priecīgi sveiks Manus ziņnešus, Mani ļaudis viņos saskatīs Izraēļu Dievu, kurš nāk viņus glābt.
Mani divi Liecinieki daudzus notrieks zemē un citus piecels; viņi Manam pretiniekam un viņa sūtņiem būs klupšanas akmens, taču Maniem ļaudīm viņi būs mierinājums un cerība.
Manus ziņnešus vadīs gaisma, gudrība un gara spēks, kas atrodas viņos. Ļaunuma spēki viņiem nevar kaitēt līdz brīdim, kad tiks piepildīta Mana Griba. Visi, kas radīs apdraudējumu viņu dzīvībai, nomirs.
Viņiem būs dota vara pār ūdeni, vara pārvērst to asinīs un vara pār zemi, ievainot to ar jebkura veida sērgu, un tik bieži, cik viņi to vēlēsies. Viņiem būs vara aizklāt debesis viņu sludināšanas laikā.
Mani divi Liecinieki Manā Vārdā darīs brīnumus un zīmes, un Mani uzticīgie ļaudis viņiem sekos un viņos klausīsies.
Ļaunā sūtņi mēģinās viņus iznīcināt, taču nespēs, jo no viņu lūpām ārā šausies uguns. Mana tauta, ļoti drīz jūs iepazīsiet Manus divus olīvkokus.
Izraēļa Dieva sēkla priecājies, priecājieties kalni un pakalni, kad garām iet Mani ziņneši, jo viņi atnāk paziņot par pestīšanu un glābt Jeruzalemi, lai atnestu labus jaunumus un sauktu Sionā: „Jūsu Dievs ir dzīvs, jūsu Dievs valda!”
Mana tauta, sagatavojiet sevi Manu ziņnešu pieņemšanai, jo viņu laiks gatavojas sākties. Sniedziet viņiem visu jūsu palīdzību, jo viņi nāk Manā Vārdā. Viņi ir Mani divi Gaismekļi, kas izgaismos šīs tumsas dienas, un ar Manu mīļo Meitu un Maniem eņģeļiem nogludinās ceļu Mana Dēla triumfālajai Otrajai Atnākšanai.
Palieciet Manā mierā, Mana tauta, Mani mantinieki.

Jūsu Tēvs, Jahve,
Tautu Dievs

Dariet zināmus Manus vēstījumus visās zemes malās.