2013.gada 6.jūnijs, pl. 08.25

Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana „Tēvs mūsu”, kuru Es mācīju Maniem mācekļiem?

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums Baznīcas hierarhijai
Miers jums, Manas Baznīcas hierarhija.
Baznīcas hierarhija, kāpēc ir mainījusies lūgšana „Tēvs mūsu”, kuru Es mācīju Maniem mācekļiem?
Šodienas „Tēvs mūsu” lūgšana nav tā pati, kas bija, kad Es to mācīju Maniem mācekļiem, kad viņi Man teica: „Mācītāj, iemāci mūs lūgties”, un Es to darīju. Sakiet: „Tēvs mūsu, kas esi Debesīs, svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava Valstība, Tavs prāts, lai notiek virs zemes, kā tas ir debesīs. Dod mums dienišķo maizi šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Amen.” (Mateja 6, 9-13)
Mans ganāmpulks, vārdi „parādi” un „parādnieki” ietver sevī ne vien jūsu garīgos un personīgos parādus, bet arī jūsu senču un mirušo saistības.
Kad jūs sakāt: „piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem pret mums,” tiek dots mājiens uz noziegumiem pret personību, ignorējot jūsu dzimtas līniju, proti – jūsu senču un mirušo uzkrāto.
Lūgšanā „Tēvs mūsu”, kā Es esmu mācījis Maniem mācekļiem, tiek parādīta žēlsirdība, mīlestība, piedošana un Dieva Tēva aizsardzība visiem Viņa bērniem.
Lūgšana, kā jūs to lūdzaties šodien, ignorē jūsu senčus un mirušos. Nomainot vārdus „parādi” pret „pārkāpumiem” un „parādniekiem” pret „parādniekiem pret mums” (mūsu pāridarītājiem), tiek manipulēts un izkropļots Dieva pestīšanas plāns.
„Tēvs mūsu” lūgšanai – kā to Man mācīja Mans Tēvs, lai tā tiktu dota Viņa bērniem, – ja jūs to lūdzaties ar ticību, tai ir spēks atbrīvot jūsu dvēseli, jūsu ģimenes un jūsu mirušos senčus.
Tā ir eksorcisma lūgšana, kas atbrīvo jūs no sātana uzbrukumiem un aizsargā jūs no viņa slazdiem, tā arī ir jūsu dzīvā lūgšana un barība jūsu garam. Šī lūgšana dara iespējamu pieeju ne vien miesas pārtikai, bet, kas ir vēl svarīgāk – garīgajai barībai, kas esmu Es.
Manas Baznīcas līderi, Mana ganāmpulka mācītāji, Es no visas sirds jūs aicinu atgriezties pie „Tēvs mūsu” lūgšanas – lūdzoties to tā, kā to Man iemācīja Mans Tēvs, jo tā, kā jūs to lūdzaties un, kā jūs to mācāt lūgties Mana ganāmpulka avīm, tai nav viena un tā pati vērtība un garīgais spēks. Kad ir nomainīti vārdi „ parādi” pret „pārkāpumi” un „parādnieki” pret „parādniekiem pret mums” (mūsu pāridarītājiem), tiek zaudēta mūsu Tēva žēlsirdīgā un atbrīvojošā iedarbība uz Viņa bērniem šeit uz zemes un uz jūsu senču dvēselēm un tiem, kas aizgājuši mūžībā.
„Tēvs mūsu” lūgšana, „Es ticu” kopā ar Magnificat lūgšanu ir tik spēcīgas lūgšanas, ka aptver visu Pestīšanas plānu, kuru Mans Tēvs ir paredzējis cilvēcei.
Es jums atstāju Savu mieru, Savu mieru Es jums dodu. Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jūsu Skolotājs un Mācītājs
Jēzus Vissvētākajā Sakramentā

Steidzami dariet zināmu šo vēstījumu visai cilvēcei.