2013.gada 6.maijs, pl.08.30

Mani Tabernākuli ir Dzīvības Avoti. Gūstiet labumu no tiem; jūs tajos atradīsiet Mani!

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā aicinājums cilvēcei.
Mani bērni, miers ar jums.
Es esmu Dzīvības Maize, nākusi no Debesīm, lai paliktu ar jums katra Tabernākula (Skīnijas) klusumā līdz laiku beigām. Mana Miesa ir patiesā barība un Manas Asinis ir patiesais Mūžīgās dzīvības dzēriens jūsu garam. Nāciet pie Manis tuvu klāt, un nevajag baidīties, jo Es esmu jūsu pestīšana, jūsu barība, jūsu patvērums, jūsu cietoksnis; Nāciet pie Manis! Patveraties Manī, atpūtieties Manī; Es esmu te, lai jūs uzklausītu un atrisinātu visas jūsu problēmas; Es esmu šeit, lai katru dienu palīdzētu jums nest jūsu Krustu.
Mani bērni, nemeklējiet cilvēkus, lai atrisinātu savas problēmas, neuzticieties šīs pasaules lietām; Atcerieties, ka viss šajā pasaulē ir velts un netverams (pārejošs).
Meklējiet dzīvē vīnkoku (vīnogulāju), kas esmu Es, un Es jums došu Mūžīgās dzīves prieku.
Kāpēc jūs baidāties Man tuvoties? Redziet, Es esmu jūsu Tēvs, un Es jūs pazīstu! Es esmu šeit, lai jums piedotu, nevis jūs sodītu.
Mana Mīlestība un Mana Žēlsirdība ir daudz lielākas par jūsu GRĒKU. Ticiet Man. Es esmu jūsu draugs, brālis un tēvs, izstāstiet Man visu pēc kārtas, nebaidieties, atpūtieties Manī, un Es jūsu slogu darīšu vieglāku, atrisināšu visas jūsu problēmas un piedošu visus jūsu grēkus, lai arī cik lieli tie būtu.
Nemeklējiet savu problēmu risinājumu ārpus Manis, meklējiet dzīvību, kas ir Manī, un viss tiks atrisināts saskaņā ar jūsu ticību.
Mani Tabernākuli ir Dzīvības Avoti. Gūstiet labumu no tiem; jūs tajos atradīsiet Mani!
Pat, ja jūs Mani neieraudzīsiet, taču ziniet – Es esmu šeit garā un dzīvībā, redzot jūs un klausoties jūsos.
Es esmu visu laiku Dievs, kas nekad nepametīs nabagos vai vistrūcīgākos, ne atraitnes, bāreņus, ne bēdīgos, slimos un pat ne vismazāk nožēlojošus grēciniekus.
Nāciet pie Manis ar satriektu un pazemīgu sirdi, un Es jums apsolu, ka Es jums piedošu un jūsu grēkus vairs nepieminēšu.
Savā būtībā Es esmu Mīlestība un Mīlestība, kura nāk no Manis, ir neizsmeļams piedošanas un Žēlsirdības avots.
Nāciet pie Manis: prostitūtas, homoseksuālisti, narkomāni, zagļi, alkoholiķi, laulības pārkāpēji, ārlaulības sakaru piekopēji, miesaskārīgie, mātes, kas priekšlaikus pārtrauc savu bērnu dzīvības, raganas un burvji. Nāciet visa veida, visu rasu, kultūru vai reliģiju, un Es jums apliecinu, ka jūs nepaliksiet vīlušies.
Es esmu Ceļš, kas jums ir jāmeklē, Es esmu Patiesība, kas jūs darīs brīvus, Es esmu Dzīvība, ko Es izliešu pār jums pārpilnībā.
Nebaidieties. Nāciet, kā atgriežas pazudušais dēls, un Es sarīkošu svētkus uz jūsu atgriešanos. Es esmu jūs gaidījis, nekavējieties.
Es tevi mīlu.

Tavs Tēvs: Jēzus Vissvētākajā Sakramentā
Draugs, kurš nekad nepievils.

Dariet šos vēstījumus zināmus visai cilvēcei.