2013.gada 7.novembris, pl.08.35

Mana Dēla Asinis ir spēcīgas garīgās bruņas, lūdzieties ik brīdi, un Mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki nespēs jums kaitēt 

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums, un, lai Mana, Mātes aizsardzība jūs vienmēr pavada.
Mani bērni, ieraugiet Dieva radīto un pateicaties Visvarenajam par visām Viņa žēlastībām; dalieties ar ģimeni un pateicieties Dievam par viņa svētībām, un par visu laiku, kas jums dots dzīvei. Es to saku jums, Mani bērni, tāpēc, ka nāk dienas, kurās būs neskaidrības, sāpes un asaras; Es nevēlos jūs nobiedēt, jo tas nav Mans nolūks; Es tikai gribu jūs ar mīlestību sagatavot visiem notikumiem šajās laiku beigās, kas nāk, un, kas aprakstīti Dieva Svētajā Vārdā. Turpiniet būt vienotībā ar Dieva Mīlestību, nevienu mirkli neatkāpieties no Mūsu Abu Sirdīm, jo nelaime, kas tuvojas, var tikt pārvarēta vienīgi tad, ja jūs esat vienoti mīlestībā.
Mīlestības un piedošanas spēks ir garīgais cietoksnis, kas neļaus iekļūt naida, aizvainojuma, rūgtuma, atriebes un šķelšanās dedzinošajām bultām, ar kurām Mans ienaidnieks vēlas šķelt jūsu ģimenes, sabiedrību un visu pasauli.
Naida, aizvainojuma un šķelšanās gari, Mans pretinieks ir uzsācis ārdīšanos;
šie gari var tikt uzvarēti vienīgi ar mīlestību un piedošanu. Paturiet to prātā, Mani bērni, lai jūs katru dienu no garīgās kaujas varētu iziet kā uzvarētāji.
Pirms iziešanas no mājām, vecākiem ir jāsvētī savi bērni, un manā Vārdā jāsvētī sevi; tāpat svētījiet visus cilvēkus, ar kuriem jums ir kaut kādas darīšanas visas dienas garumā, lai tādā veidā jūs sargātu svētības spēks, un, lai Mans pretinieks nevarētu jums kaitēt.
Apzīmogojiet visus ar Mana Dēla Dārgajām Asinīm, un iegremdējiet tos Viņa Svētajās Brūcēs, jo visām šīm ļaunajām būtnēm ir kontrole un vara pār šo drūmo pasauli; ļaunie gari jau klīst pa visu pasauli un meklē veidus, kā jūs pazudināt.
Neesiet nesaprātīgi, jūs nedrīkstat iesaistīties garīgajā kaujā bez palīdzības no Debesīm, jo Es jums apliecinu, ka tad jūs zaudēsiet savu dvēseli.
Ik reizi, kad jums uzbruks jūsu prātam ar naida, aizvainojuma, atriebības, iekāres, laulības pārkāpšanas, skaudības un visu pārējo miesas grēku bultām, nepazaudējiet galvu; tūlīt steidziet izmantot Dievišķo pretindi; ieaiciniet Dieva Svētā Gara Spēku un lūdziet Manu, Mātes aizsardzību.
Mana Dēla Asinis ir spēcīgas garīgās bruņas, lūdzieties ik brīdi, un Mans pretinieks un viņa ļaunuma saimnieki nespēs jums kaitēt.
Mana Dēla Asinis ir jūsu Pestīšana, pārklājiet ar tām sevi, un, kad blēža dedzinošās bultas sasniedz jūsu prātu, sakiet: „Mūsu Kunga, Jēzus Kristus Asinīm ir spēks un kopā ar tām es būšu uzvarētājs.
Mūsu Kunga, Jēzus Kristus Asinis, apklājiet mani, mazgājiet mani, dariet mani brīvu gan iekšēji, gan ārēji. Bēdziet no manis, ienaidnieka spēki, jo Dievišķā Jēra Asinis ir mana aizsardzība un mana pestīšana!”

Iemācieties, Mani bērniņi, šo lūgšanu par Mana Dēla Asinīm, no galvas,
lai jūs varētu atvairīt garīgos uzbrukumus, ko pret jums vērš Mans pretinieks un viņa ļaunie gari, kuri cenšas jūs mocīt un jūs pazudināt, un tad nolaupīt jūsu dvēseli. Jūs esat brīdināti staigāt kā Gaismas bērni, lai jūs izgaismotu tuvojošos tumsu.

Marija, Mistiskā Roze,
jūsu Māte, kura jūs mīl.

Manas Sirds bērniņi, dariet zināmu Manu vēstījumu.