2013.gada 8.oktobris, pl.08.35

Nepametiet novārtā Manu Rožukroni, nemitīgi lūdzieties, jo Mans ienaidnieks neguļ, bet meklē ceļus, kā jūs pazudināt!

Marijas, Mistiskās Rozes aicinājums Dieva bērniem
Manas Sirds bērniņi, lai Dieva miers ir ar jums un, lai jūs apmeklē Mana, Mātes Aizsardzība.
Cilvēce ļoti drīz saskarsies ar Mūžību, ļoti daudzus sirdsapziņas atmoda pārsteigs garīgi negatavus. Mani bērniņi, palieciet lūgšanā un esiet modri, jo garīgie uzbrukumi arvien pastiprināsies. Mans pretinieks uzbrūk Dieva bērnu prātiem, lai tos novērstu no lūgšanas, un tas jums var kaitēt.
Bērniņi, apzīmogojiet jūsu prātu un visas jūsu lūgšanas ar Mana Dēla Dārgajām Asinīm, lai Mans pretinieks tās nevarētu nozagt; lūdziet palīdzību Dieva Svētajam Garam, lai tas bloķē visus garīgos uzbrukumus jūsu prātam, jo Mans pretinieks meklē iespēju, kā novērst jūs no lūgšanas un jums to nozagt.
Psihiskie gari uzbrūk Dieva ļaužu prātiem ar maldiem (meliem), izklaidēm, zaimiem, lāstiem, bailēm, bažām, izmisumu; Kad jūs katrs sākat lūgties, viņi to visu filtrē caur jūsu prātu, lai jūs novērstu un aizvirzītu prom no lūgšanas.
Tāpēc jums, Mani bērniņi, sevi ir jāapzīmogo ar Mana Dēla Asinīm un jācīnās ar šiem psihiskajiem (garīgajiem) gariem ar ieročiem, kurus jums ir devušas Debesis, un, kas ir garīgi spēcīgi un sagrauj visus pretinieka cietokšņus.
Sasaistiet visus ļaunos garus Mana Dēla Vārdā un vediet tos Krusta pakājē, lai Mans Dēls nosaka tiem sodu, kāds tiem ir atbilstošs.
Atcerieties, ka jūs esat kaujinieku karaspēka karavīri, nenokariet galvas vai neļaujiet jūs piepildīt bailēm; atcerieties, ka lūgšana ir jūsu izturība un ticība, un paļāvība uz Mūsu Abu Sirdīm, kā arī jūsu katras dienas uzvara. Nepametiet novārtā Manu Rožukroni, nemitīgi lūdzieties, jo Mans ienaidnieks neguļ, bet meklē ceļus, kā jūs pazudināt!
Ir atlicis maz laika, ar katru reizi, kad tas saīsinās, garīgā cīņa kļūst negantāka. Tikai lūgšana, gavēnis, grēku nožēla un Svētā Euharistija var jūs uzturēt cīņā stiprus. Ja jūs atkāpsieties no Dieva, jums pastāv liels risks tikt pazaudētiem, jo ļaunuma saimnieki ir jau šeit – uz zemes. Lieli ļaunā spēki jau klīst visapkārt un meklē veidu, kā pēc iespējas lielāku skaitu dvēseļu pazudināt, tā, lai, kad viņš darīs sevi zināmu savā netaisnības un beztiesiskuma veidolā, nebūtu lielas pretestības.
Es aicinu, Mans kaujinieku karaspēks, lai jūsu prioritāte būtu glābt pēc iespējas lielāku skaitu dvēseļu Debesīm! Lūdzieties, gavējiet, upurējiet un gandariet par tām dvēselēm, kas ir visvairāk attālinātas no Dieva, kas jāatņem Manam pretiniekam, un tādējādi tās varēs iegūt žēlastību. Mans Rožukronis ir visspēcīgākais ierocis, ar kuru jūs varat rēķināties, cīnoties pret ienaidnieku. Mans pretinieks to ienīst un baidās no tā, jo viņš zina, ka Rožukronis, kas tiek lūgts ticībā, pazemībā un dziļās pārdomās (meditējot), satriec viņa plānus un izrauj viņam daudzas dvēseles. Es piedāvāju Manu Rožukroni to dvēseļu glābšanai, kurām visvairāk ir vajadzīga Dieva Žēlastība, kas klīst šajā pasaulē, un Es, jūsu Māte, vēlos tās izraut no Mana pretinieka, lai viņas nenonāktu elles ugunīs. Uz priekšu, Dieva bērni, paceliet savu karogu (banneri) un neatstājiet novārtā Manu Rožukroni, jo uz kārts tiek likta dvēseļu pestīšana!

Jūsu Kapteinis un Karaliene,
Marija, Mistiskā Roze.

Dariet zināmu Manu vēstījumu visai cilvēcei.

Pēc šī vēstījuma mūsu Dievmāte un Karaliene, klātesot Svētajam Erceņģelim Miķelim, deva man šo lūgšanu visai Dieva tautai.

Lūgšana