2013.gada 9.janvāris, pl. 20.40

Ielieciet jūsu uzticēšanos Mūsu Abu Sirdīs!
Lūdziet Mana Debesu karapulka palīdzību, un jūs redzēsiet, kā tiek nogāzts Mans pretinieks un viņa ļaunuma armija!

Jēzus, Labā Gana neatliekams aicinājums Viņa ganāmpulkam.
Mana ganāmpulka avis, Mans miers lai ir ar jums.
Šis ir Lielo pārmaiņu gads cilvēcei un visam, kas radīts, Lielo bēdu (nelaimju) sākums, kas ievadīs Manu Dievišķo taisnīgumu darbībā, un tas nolīdzinās ceļu Manai nākošajai Atnākšanai. Es saku jums, ka no jūsu lūgšanām ir atkarīgs, vai šīs dienas tiks saīsinātas; Atcerieties, ja jūs joprojām esat viens ar Mani, ar jums nekas ļauns nenotiks, jūsu lūgšanas jūs darīs stiprus, saņemiet svētību no Mūsu Abu Sirdīm, lai tās dienas jums būtu vieglāk panesamas, un jūs būsiet uzvarētāji.
Mani bērni, Es jums daru zināmu, ka Mans pretinieks aktivizēs savus uzbrukumus, taču nebaidieties; neviens no jūsu matiem netiks pazaudēts, ja jūs paliksiet Manī. Mans pretinieks izkaisīs Manas avis, un viņš tās nostādīs vienu pret otru, un jūs sadalīs, un ar visiem iespējamiem līdzekļiem mēģinās pazudināt pēc iespējas vairāk dvēseļu. Tāpēc Manam ganāmpulkam jāpaliek vienotam un lūgšanā. Izveidojiet visā pasaulē ar Manas Mātes Svētā Rožukroņa lūgšanām lūgšanu ķēdes.
Atcerieties, ka spēcīga vienotība var sagraut nocietinājumus.
Ielieciet jūsu uzticēšanos Mūsu Abu Sirdīs!
Lūdziet Mana debesu karapulka palīdzību, un jūs redzēsiet, kā tiek nogāzts Mans pretinieks un viņa ļaunuma armija!
Manām izvēlētajām tautām ir jāapvienojas un jāizveido globālie lūgšanu nocietinājumi (cietokšņi), un jākalpo par atbalstu citām, garīgi vājākām tautām.
Laiks jau ir pienācis, jūsu brīvības laiks jau ir tuvu.
Tās ir starpniecības (aizbildināšanas) un cīņas lūgšanu grupas – tai laikā, kad viena daļa lūdzās un aizbildina par otras cīņu, otra iet cīņā. Neaizmirstiet, ka Manas Mātes Rožukronis ir jūsu spēks un jūsu vairogs, kā arī Manu Dārgo Asiņu Rožukronis, Svētā Erceņģeļa Miķeļa eksorcisma lūgšana, kura tika dota Manam kalpam Leonam XIII, Vissvētākās Jaunavas Marijas kronīši un visas lūgšanas, un citi kronīši, kas doti caur Maniem praviešiem, kas iesvaidīti šajos, beigu laikos.
Un neaizmirstiet lasīt Manu Svēto Vārdu un lūgties psalmus; Izgatavojiet un svētījiet Marianisko banneri (karogu), paceliet to virs sava lūgšanu cietokšņa, novietojiet Zīmogu ar Manām Asinīm (Dzīvā Dieva Zīmogu) un sakramentālijus, piem., svētīto ūdeni, sāli un eļļu, kā to darīja Mani mācekļi.
Ja jūs sekosiet šiem norādījumiem, uzvara būs jūsu.
Visas lūgšanas, Rožukroņus, kronīšus, kurus jūs lūdzaties, veltījiet Mūsu Divu Siržu triumfam; Atcerieties, ka Es cienu jūsu brīvo gribu, un, ka viss, ko Es daru, ir atkarīgs no jūsu lūgšanām šeit, uz zemes.
Uz priekšu cīnītāju karapulks, pievienojieties Man, Manai Mātei un Manam Debesu karapulkam, un kopā mēs sakausim Manu oponentu, un izraidīsim viņa ļaunuma pilnvaras no zemes virsas!
Neaizmirstiet, uzvara pieder Mūsu Abu Sirdīm!
Es Atstāju jums Savu mieru, Es dodu jums Savu mieru! Nožēlojiet grēkus un atgriezieties, jo Dieva Valstība ir tuvu.

Jēzus, Labais Gans,
Savas tautas atbrīvotājs.

Dariet zināmus Manus vēstījumus Mana ganāmpulka avīm.