2014.g. 4.novembris, pl.08.10

Ir dienas, kad daudzās no Manām mājām Es atrodos pilnīgā vientulībā, ne dvēsele neatnāk Mani apciemot

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā steidzams aicinājums katoļu pasaulei
Miers ar jums, Mani bērni.
Es esmu neizsmeļama žēlsirdības un piedošanas strūklaka, nāciet, mieriniet Mani un piepildiet sevi no Manis, jo visi tie, kuri meklē Mani ar patiesu sirdi, būs uzklausīti, un neviens no viņiem nebūs vīlies. Ak, kādas sāpes Es izjūtu par to, ka daudzi no Maniem bērniem ir tik nevērīgi pret Mani! Manas nopūtas ir mīlestības pilnas pret jums, taču ir tik ļoti maz cilvēku, kas ierodas apmeklēt Mani; Mana Sirds lūzt aiz bēdām, un no Manām acīm rit asaras par tādu nepateicību un tādu pamestību no to puses, kuri apgalvo, ka ir Mans ganāmpulks.
Kad Es vairs nebūšu kopā ar jums Manos Tabernākulos (Skīnijās), jūs sapratīsiet, ka jūs esat zaudējuši Tēvu, Brāli, Draugu, Padomdevēju, Advokātu, Ceļvedi un Ārstu, un jūs sevī sajutīsiet lielas skumjas, un jūs raudāsiet par Manu aiziešanu. Ir dienas, kad daudzās no Manām mājām Es atrodos pilnīgā vientulībā, ne dvēsele neatnāk Mani apciemot. Kāpēc jūs tā rīkojaties ar Mani, vai neredzat, ka Manas nopūtas ir mīlestības pilnas pret jums; kur ir Mani liecinieki, Mani beigu laiku mācekļi? Nāks dienas, kad Es tikšu nodots nešķīsto rokās, kuri uzurpēs Manas mājas un nolādēs Mani, un arī daudzi no jums aiz bailēm un gļēvulības noliegs Mani.
Kad pienāks Lielās Negantības (Lielā Kauna Traipa) dienas, daudzi pagriezīs Man muguru un Maniem sagūstītājiem bailēs sacīs: mēs nekad neesam bijuši Viņa mācekļi un mēs Viņu nezinām; viņi bēgs un vēlreiz atstās Mani vienatnē. Tuvojas Mana Agonija vēlreiz, un vēlreiz Es tikšu nodots noziedznieku rokās, kuri apgānīs (nolādēs) Manu Dievišķību, Mani apspļaudīs, samīdīs un liks Man atkal un atkal izciest Manu Golgātu. Līdz ar šo dienu atnākšanu, Mani pārpilda skumjas; nāciet, pavadiet Mani, neatstājiet Mani vienatnē; palieciet nomodā un lūdzieties kopā ar Mani kaut tikai mirkli, jo lēna ir Mana Agonija un Mani nomāc vientulība. Jau tuvu ir tie, kas ierodas, lai apgānītu (apvainotu) Mani, un jūs tos pazīsiet pēc viņu augļiem.
Es esmu šeit – novārdzis un skumjš – katras svētnīcas klusumā, Es gaidu Manus bērnus; nepametiet Manas mājas; nāciet un runājiet ar Mani. Nāciet un mieriniet Mani, jo Manas skumjas ir lielas, redzot tik daudz nepateicības un nevērības (aizmāršības) no jūsu puses. Es jūs tik ļoti mīlu, Mani mazie, jūs nezināt, cik ļoti laimīgs Es esmu, kad jūs nākat, lai apmeklētu Mani; redziet, Es esmu visu jūsu problēmu risinājums, nemeklējiet tām atbildes vai risinājumu citur, jo vienīgi Es varu jums palīdzēt. Es esmu jūsu pārtika (barība), miers un komforts, nāciet, lai par to pārliecinātos, un Es jums apliecinu, ka jūs nebūsiet vīlušies. Es esmu jūsu meklētais dārgums, Es jūs gaidu, lai dotu jums Manu mūžīgo dzīvi.
Quo Vadis, Domine? Kur tu esi, Kungs?

Jēzus Vissvētākajā Sakramentā. Mīļotais, kurš nav mīlēts.

Dariet zināmus Manus vēstījumus visai cilvēcei.